Karvin arviointineuvoston toiminta käynnistyy strategiatyöskentelyllä

Virpi Pietiläinen

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointineuvosto aloittaa toimintansa lokakuun alussa. Valtioneuvoston nimittämän arviointineuvoston tehtävänä on edistää suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittymistä.

Arviointineuvoston työseminaari pidetään Helsingissä 7.–8.10.2014. Ensimmäisenä päivänä neuvosto perehtyy Karvin toimintaan ja valitsee itselleen puheenjohtajan. Toisena päivänä hahmotetaan tulevaisuuden toimintaympäristöä strategisen ennakoinnin työpajassa.

Kehittävä arviointi Karvin toimintaperiaatteena

Arviointineuvoston jäseniltä kysyttiin, mitä he odottavat työskentelyltä arviointineuvostossa sekä millaisia koulutukseen liittyviä asioita he tahtovat edistää. Vastaajat painottivat kehittävää arviointia. Kehittävä arviointi on Karvin keskeinen toimintaperiaate, joka korostaa osallistavuutta, luottamusta sekä koulutusorganisaatioiden vastuuta toimintansa laadun kehittämisestä. Tavoitteena ei ole paremmuusjärjestykseen asettaminen.

– Olisi varottava, että emme siirry ranking-tyyppiseen ajatteluun.  Amerikkalainen tai yleisemmin anglosaksinen tapa testata ei sovellu Suomeen ja sellaista ajattelua tulisi välttää, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja, professori Jari Lavonen sanoo. Hän näkee tärkeäksi myös vuorovaikutuksen paikallisen arviointitoiminnan kanssa ja kansainvälisyyden.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn tutkimusjohtaja Rita Asplundin mukaan laajaa ja korkeatasoista perustiedon tuottamista tarvitaan tehokkaan päätöksenteon tueksi.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen professori Jarkko Hautamäki puolestaan toteaa, että vain osaamisella pieni kansakunta selviää itsenäisenä ja itsellisenä:

– Kasvatustieteellisen tiedonhankinnan tehtävänä on selvittää ja seurata osaamisen kehitystä ja ennakoida koulutuksen ongelmia ja vaikeuksia, jotta voidaan ehkäistä koulutukselliset kriisit.

Arviointineuvoston tehtävät ja kokoonpano

Arviointineuvoston tehtävänä on kehittää arviointikeskuksen toimintaa sekä laatia esitys arviointisuunnitelmaksi opetus- ja kulttuuriministeriölle. Neuvostossa toimiessaan jäsenet ovat riippumattomia asiantuntijoita. He eivät edusta omaa taustaorganisaatiotaan vaan edistävät arvioitavien koulutusorganisaatioiden toiminnan laadun paranemista ja suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittymistä kokonaisuutena.

Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 26.6.2014–31.5.2018 on:

 • Rita Asplund, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Heidi Backman, sivistystoimenjohtaja, Kauniainen
 • Aleksej Fedotov, puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ry 31.5.2016 asti – Milla Halme, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto 1.6.2016 lukien
 • Jarkko Hautamäki, professori, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto
 • Tapio Huttula, toimitusjohtaja, rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Piia Kuosmanen, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry 31.5.2016 asti – Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry 1.6.2016 lukien
 • Arja Laulainen, lehtori, Porin Suomalaisen yhteislyseon lukio
 • Jari Lavonen, opettajankoulutuslaitoksen johtaja, professori, Helsingin yliopisto
 • Kaarina Määttä, opetusvararehtori, professori, Lapin yliopisto
 • Heikki Silvennoinen, professori, Turun yliopisto
 • Sampo Suihko, sivistystoimen johtaja, Espoon kaupunki
 • Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki
 • Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto

Sulje