Rehtori Tapio Huttulasta arviointineuvoston puheenjohtaja

Matti Kajaste

Tapio Huttula

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteydessä toimiva arviointineuvosto on valinnut puheenjohtajakseen Humanistisen ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja Tapio Huttulan ja varapuheenjohtajaksi Espoon kaupungin sivistystoimen johtaja Sampo Suihkon. Arviointikeskuksen tehtävänä on toteuttaa opetuksen ja koulutuksen arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto kehittää keskuksen toimintaa ja laatii toiminnan strategiset linjaukset.

Arviointitoiminnan kokoaminen yhteen avaa uusia mahdollisuuksia

Arviointikeskus muodostettiin yhdistämällä Korkeakoulujen arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineuvoston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot. Tavoitteena oli koota arviointia koskevat tehtävät ja osaaminen selkeäksi kokonaisuudeksi sekä vahvistaa koulutusasteiden rajat ylittävää arviointitoimintaa.

− Pidän suurena mahdollisuutena sitä, että koulutuksen arviointitoiminta on nyt koottu yhteen organisaatioon. Oppimistulosten arviointien, teema- ja järjestelmäarviointien sekä laatujärjestelmien auditointiosaamista yhdistämällä meillä on mahdollisuus luoda jotain täysin uutta. Juuri käynnistyneellä strategiatyöllä tähtäämme siihen, että arviointitoiminnan tavoitteet asetetaan riittävän korkealle. Yksi tällainen tavoite voisi olla kehittävän arviointitoiminnan kansainvälinen edelläkävijyys. Suomi on Tanskan ohella ainoa Euroopan maa, jossa yhdessä arviointiyksikössä tehdään kaikkien koulutusasteiden arviointia, arviointineuvoston puheenjohtaja Tapio Huttula toteaa.

Arviointineuvoston keskeisenä tehtävänä on määrittää opetuksen ja koulutuksen arviointikohteet ja laatia esitys Koulutuksen arviointisuunnitelmasta opetus- ja kulttuuriministeriölle. Arviointisuunnitelman laadinta ajoittuu vuodelle 2015. Arviointisuunnitelmaa laatiessaan arviointineuvosto kuulee sidosryhmien ja koulutuskentän ääntä.

− Oppimistulosten arviointien rinnalla meidän tulisi pitää esillä myös muut koulutuksen kehittämisen kannalta ajankohtaiset teemat. Meidän pitäisi pystyä toimittamaan arviointitietoa aiempaa nopeammin päätöksentekijöiden, rehtorien, opettajien ja opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi arviointitiedon tulisi olla sellaisessa muodossa, jota arvioinnin käyttäjät voivat hyödyntää entistä paremmin. Näin arviointikeskuksen toiminnalla voi olla todellista yhteiskunnallista lisäarvoa, arviointineuvoston varapuheenjohtaja Sampo Suihko sanoo.

Arviointineuvoston kokoonpano

Koulutuksen arviointisuunnitelman lisäksi arviointineuvosto käsittelee arviointien hankesuunnitelmat ja arviointiryhmien kokoonpanot. Korkeakoulujen arviointien projektisuunnitelmista, arviointiryhmistä sekä laatujärjestelmien auditointien lopputuloksista päättää erikseen asetettava Korkeakoulujen arviointijaosto.

Arviointineuvoston kokoonpano ajalla 26.6.2014–31.5.2018 on:

 • Puheenjohtaja Tapio Huttula, toimitusjohtaja, rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Varapuheenjohtaja Sampo Suihko, sivistystoimen johtaja, Espoon kaupunki
 • Rita Asplund, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Heidi Backman, sivistystoimenjohtaja, Kauniainen
 • Aleksej Fedotov, puheenjohtaja, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto ry 31.5.2016 asti – Milla Halme, sosiaalipoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto 1.6.2016 lukien
 • Jarkko Hautamäki, professori, Koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto
 • Piia Kuosmanen, puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry 31.5.2016 asti – Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry 1.6.2016 lukien
 • Arja Laulainen, lehtori, Porin Suomalaisen yhteislyseon lukio
 • Jari Lavonen, opettajankoulutuslaitoksen johtaja, professori, Helsingin yliopisto
 • Kaarina Määttä, opetusvararehtori, professori, Lapin yliopisto
 • Heikki Silvennoinen, professori, Turun yliopisto
 • Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki
 • Jouni Välijärvi, professori, Jyväskylän yliopisto

Henkilöstön edustaja arviointineuvostossa on pääsuunnittelija Jaana Saarinen. 

Lisätietoja:

 • Arviointineuvoston puheenjohtaja, Tapio Huttula, toimitusjohtaja, rehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 020 762 1349, tapio.huttula@humak.fi
 • Arviointineuvoston varapuheenjohtaja, Sampo Suihko, sivistystoimen johtaja, Espoon kaupunki, puh. 050 551 8119, sampo.suihko@espoo.fi
 • Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtaja Harri Peltoniemi, puh. 02953 35532, harri.peltoniemi@karvi.fi

Sulje