Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnit talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkinnoissa alkaneet

Virpi Pietiläinen

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, matkailualan ja puutarhatalouden perustutkintojen oppimistulokset arvioidaan ajalla 2014–2017. Arviointi perustuu opetus-ja kulttuuriministeriön hyväksymään arviointisuunnitelmaan ja oppimistulosten arvioinnista tekemään päätökseen (13/500/2013). Arviointiaineisto kootaan ammattiosaamisen näytöistä ja niiden järjestämistä kuvaavista aineistoista. Arviointi kohdistuu kaikkiin vuonna 2014 ammatillisena peruskoulutuksena aloittaneisiin opiskelijoihin ja kaikkiin koulutuksen järjestäjiin. Arviointi kohdistuu myös erityisopiskelijoiden oppimistuloksiin.

Arvosanoja ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämistä kuvaavia määrällisiä tietoja tullaan täydentämään keväällä 2017 koulutuksen järjestäjien itsearvioinneilla, arviointikäynneillä ja opiskelijoiden oman osaamisen itsearvioinneilla. Lisäksi analysoidaan ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen hyväksymät näyttösuunnitelmat ja näyttöjen kuvaukset.

Kansalliset loppuraportit valmistuvat vuonna 2018.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Opetusneuvos Anu Räisänen,
puh. 02953 35526, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Erikoissuunnittelija Tarja Frisk,
puh. 02953 35504, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Arvioinnin tiedote löytyy tästä: Tiedote 2014

Sulje