Korkeakoulujen arviointijaosto nimitetty

Virpi Pietiläinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Korkeakoulujen arviointijaoston ajalle 16.12.2014-31.5.2018.

Korkeakoulujen arviointijaostoon on nimetty seuraavat henkilöt:

  • Vararehtori Pekka Auvinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
  • Rehtori ja toimitusjohtaja, Tapio Huttula, Humanistinen ammattikorkeakoulu
  • Puheenjohtaja Piia Kuosmanen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
  • Professori Katrina Nordström, Aalto-yliopisto
  • Rehtori ja toimitusjohtaja Anneli Pirttilä, Saimaan ammattikorkeakoulu
  • Johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto
  • Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry
  • Puheenjohtaja Joonas Peltonen, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
  • Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen arviointijaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Sulje