Korkeakoulujen arviointijaoksen puheenjohtaja valittu

Matti Kajaste

Korkeakoulujen arviointijaosto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 27.1.2015 puheenjohtajaksi professori Jouni Välijärven  Jyväskylän yliopistosta sekä varapuheenjohtajaksi rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulusta. Puheenjohtajisto valittiin ajalle 27.1.2015-31.5.2018.

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmista, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanoista sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Sulje