Haku päättynyt: opetusneuvoksen virka

Virpi Pietiläinen

Karvi – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Sen tehtävänä on muun muassa arvioida opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä.

Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa on haettavana

OPETUSNEUVOKSEN VIRKA

Opetusneuvos työskentelee ammatillisen koulutuksen arviointiin ja laadunhallintaan sekä näiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Arvioinnit voivat liittyä ammatillisen koulutuksen järjestelmään, erilaisiin teemoihin ja oppimistuloksiin. Tehtäviin sisältyy myös osallistuminen laatujärjestelmien auditointeihin.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menetyksellistä hoitamista edesauttavat ammatilliseen koulutukseen liittyvien koulutusmuotojen tuntemus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja tietotekniset valmiudet sekä englannin kielen taito. Kokemus arviointiin ja laadunhallintaan liittyvien hankkeiden johtamisesta ja konsultaatio- ja koulutustoiminnasta sekä arviointitoiminnan kehittämisestä luetaan eduksi.

Tehtävät painottuvat kulloinkin meneillään olevan arviointiohjelman mukaan. Työn painopisteet määräytyvät valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Palkkauksessa noudatetaan Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen kehitteillä olevaa palkkausjärjestelmää. Työssä noudatetaan virastotyöaikaa.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 13.2.2015 osoitteeseen: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A), 00101 HELSINKI tai arviointikeskuksen kirjaamoon (kirjaamo@karvi.fi). Hakemuksessa tulee mainita haettava tehtävä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat opetusneuvos Anu Räisänen puh. 029 533 5526 ja johtaja Harri Peltoniemi puh. 029 533 5532.

Sulje