Karvi vastaa ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisesta arvioinnista

Ammatillinen koulutus Matti Kajaste

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on käynnistänyt ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Sen tavoitteena on varmistaa laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin luotettavuus ja tuottaa kokonaiskuva koulutuksen järjestäjien laatujärjestelmien kokonaistasosta ja niiden sisältämistä laadun vaihteluista.

Ulkoista arviointia varten nimetään arviointiryhmä, jonka jäsenet ovat sekä laadunhallinnan että ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita ja kokeneita arvioijia. Arviointiryhmän tehtävänä on tehdä arviointikäyntejä ja raportoida arviointikäyntien tulokset. Arviointikäyntejä tehdään huhti-toukokuussa 35 kappaletta. Koulutuksen järjestäjät saavat palauteraportin 30.6.2015 mennessä. Karvi toimittaa väliraportin opetus- ja kulttuuriministeriölle juhannukseen 2015 mennessä ja loppuraportin elokuussa 2015.

 

Yhteyshenkilö:

Opetusneuvos Anu Räisänen
puh. 029 533 5526
etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje