Turun yliopiston laatujärjestelmässä vielä kehitettävää

Korkeakoulutus Matti Kajaste

Korkeakoulujen arviointijaosto päätti kokouksessaan 27.2.2015, ettei Turun yliopiston laatujärjestelmä täytä korkeakoulujen laatujärjestelmille asetettuja kansallisia kriteerejä. Yliopiston laatujärjestelmä arvioidaan uudelleen kahden vuoden kuluttua. Laatujärjestelmän auditoinnin suoritti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kansainvälinen auditointiryhmä.

-Turun yliopiston laatukulttuuri on hyvin kehittynyt, mutta laatujärjestelmän kokonaisuus ei vielä hahmotu, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Auditoinnin kohteena oli Turun yliopiston laatujärjestelmä, jonka yliopisto on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Laatujärjestelmän keskeisinä vahvuuksina pidetään:

  • Turun yliopiston henki ja laatukulttuuri tukevat laatutyötä. Monien toimijoiden sitoutumisella on positiivinen vaikutus laatutyön jatkuvaan kehittämiseen.
  • Opintoasiainneuvosto on dynaaminen elin, joka tuo johtajuutta laadunhallintaan. Se on selvästi kehittänyt ja vienyt eteenpäin useita laatujärjestelmän kannalta tärkeitä hankkeita.
  • Opiskelijapalautteen nostaminen laadunhallinnan keskiöön vahvistaa koulutusohjelmien laadunhallintaa.

Turun yliopistolle esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia:

  • Turun yliopiston tulisi vahvistaa laadunhallintansa periaatteita. Se kehittäisi samalla organisaation laadunhallinnan johtamista kokonaisuutena sekä mahdollistaisi riittävän vapausasteen yksilöllisiin ratkaisuihin eri oppiaineissa, tiedekunnissa ja laitoksilla.
  • Yliopiston tulisi arvioida laatujärjestelmänsä kokonaisuutena 5-7 vuoden välein. Arvioinnin tulisi käsittää järjestelmän kaikki osat kokonaisuuden toiminnan varmistamiseksi sekä vaikuttavuuden vahvistamiseksi.
  • Turun yliopiston tulisi arvioida kaikki opetussuunnitelmansa 3-4 vuoden välein kokonaisen kandidaatin tutkinnon suorittamisen näkökulmasta. Pienempiä muutoksia voitaisiin tehdä myös arviointien välillä.

Kahden vuoden kuluttua järjestettävä uusinta-auditointi kohdistuu korkeakoulun laatujärjestelmän kehittämiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja aluekehitystyöhön sekä laatujärjestelmän kokonaisuuteen.

Auditointiraportti:

KARVI_0415

Lisätietoja:

Korkeakoulujen arviointijaoksen puheenjohtaja Jouni Välijärvi

etunimi.sukunimi@jyu.fi

0505677210

Turun yliopiston laatujärjestelmän auditoinnin projektipäällikkö Matti Kajaste

etunimi.sukunimi@karvi

029 533 5511

Sulje