Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä läpäisi auditoinnin

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Vaasan ammattikorkeakoulun auditoinnin ja myöntänyt ammattikorkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 20.3.2015 alkaen. Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Kansainvälisen auditointiryhmän mukaan Vaasan ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän vahvuuksia ovat hyvin toteutettu strategiaprosessi, ansiokas toimintaympäristön analyysi ja selkeästi määritellyt strategiset tavoitteet. Ammattikorkeakoulun toimintajärjestelmä kytkee tehokkaasti toisiinsa strategisen ja operationaalisen johtamisen sekä laadunhallinnan. Tulostietoisuus ja tavoitteellisuus ovat selvästi vahvistuneet viime vuosina. Laadun kehittämiseen tähtääviä arviointiprosesseja, kuten koulutusyksiköiden vuosikatselmointeja ja sisäisiä auditointeja, toteutetaan monipuolisesti. Laadunhallintaan osallistuu niin johto, henkilökunta, opiskelijat kuin ulkoiset sidosryhmätkin. Tämä edistää yhteisöllistä oppimista. Erityisesti opiskelijoiden roolia laadunhallinnan eri toimielimissä on vahvistettu viime vuosina. Opiskelijakunta VAMOKin puheenjohtaja on ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäsen, mitä auditointiryhmä pitää vahvuutena.

Jotta Vaasan ammattikorkeakoulu voisi edelleen kehittää laatujärjestelmäänsä, auditointiryhmä esittää sille useita kehittämissuosituksia. Ammattikorkeakoulun olisi tärkeää uudistaa pedagoginen ohjelmansa siten, että se ohjaisi entistä vahvemmin opetussuunnitelmien osaamislähtöisyyttä ja opiskelijakeskeisten opetus- ja arviointimenetelmien kehittämistä. Myös opiskelijoiden palautejärjestelmiä tulisi yksinkertaistaa ja kannustaa opiskelijoita aiempaa aktiivisempaan palautteenantoon. Vastaavasti ammattikorkeakoulun tulisi tehostaa kerätyn opiskelijapalautteen käsittelyä ja viestintää palautteen hyödyntämisestä opiskelijoille. Erityistä huomiota ammattikorkeakoulun tulisi kiinnittää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan laadunhallintaan ja TKI-projektien valintamenettelyyn. Vuoden 2014 alusta ammattikorkeakoulun yhteyteen hankittu Muotoilukeskus MUOVA tarjoaa mielenkiintoisia uusia näköaloja TKI-toiminnan laajentamiselle. Auditointiryhmä pitää tärkeänä, että MUOVA kytketään osaksi ammattikorkeakoulun laatujärjestelmää.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Nyt on käynnissä toinen auditointikierros.

Kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtajana toimi professori Alan Davidson Skotlannista Robert Gordon yliopistosta. Hän toteaa:

Tämän kokemuksen perusteella voin sanoa, että Suomen auditointimalli tukee erinomaisesti korkeakouluja laatutyönsä kehittämisessä.

Auditointiraportti

Lisätietoja:

  • Auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Alan Davidson, a.t.davidson(at)rgu.ac.uk
  • Auditoinnin projektipäällikkö Sirpa Moitus, p. 029533 5518, sirpa.moitus(at)karvi.fi
  • Hallinnollinen avustaja Arja Bilund, raporttien tilaukset, p. 029533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje