Lappeenrannan teknillisen yliopiston vahvuutena sitoutuneisuus kehittämistyöhön

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatujärjestelmän auditoinnin ja antanut yliopistolle laatuleiman. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta 9.4.2015 alkaen. Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Kansainvälisen auditointiryhmän auditointiraportin mukaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston laatujärjestelmän vahvuutena on kattava dokumentaatio. Laatujärjestelmän vastuut on määritelty selkeästi ja järjestelmä kattaa laadunhallinnan päätehtävät koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Yliopiston uusi intranet lisää entisestään dokumentaation käytettävyyttä. Auditointiryhmä näkee, että yliopiston henkilökunta on sitoutunut opetuksensa kehittämiseen ja korkealaatuiseen tutkimukseen kaikilla organisaation tasoilla, ja käytössä oleva palkkausjärjestelmä tukee sitoutuneisuutta kehittämiseen ja korkeaan laatuun. Kanssakäyminen teollisuuden ja alueen kesken on aktiivista. Auditointiraportin mukaan yliopiston sitoutuminen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen heijastuukin takaisin elinkeinoelämän ja teollisuuden sitoutuneisuudessa yliopistoon.

”Laatujärjestelmä auttaa yliopistoa yhdistämään käytännön toiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmä on selkeästi ja kattavasti dokumentoitu ja helposti käytettävissä.”

– Auditointiryhmän puheenjohtaja Rowena Pelik, Skotlannin korkeakoulujen arviointitoimiston johtaja.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on juuri uudistanut strategiansa. Auditointiryhmä suosittelee, että yliopiston tulisi nyt miettiä syvällisemmin, miten haluttuja yliopistotason muutoksia saavutetaan, miten muutoksille saadaan laajalle levinnyt omistajuus ja mitä laatujärjestelmältä edellytetään tulevaisuudessa, jotta yliopisto kykenee saavuttamaan uuden strategiansa tavoitteet. Yliopiston tulisi auditointiryhmän mukaan pohtia myös, miten laatujärjestelmä voisi paremmin edesauttaa tunnistamaan hyviä ja innovatiivisia käytänteitä sekä levittämään ja juurruttamaan niitä halki organisaation.

”Yliopiston uuden strategian toteutuminen edellyttää, että laatujärjestelmää ei ainoastaan päivitetä vastaamaan uusia rakenteita, vaan sitä kehitetään uuden strategian tavoitteiden näkökulmasta.”

– Auditointiryhmän puheenjohtaja Rowena Pelik.

Auditointiraportti:

Lisätietoja:

  • erikoissuunnittelija Touko Apajalahti, p. 029533 5502, touko.apajalahti[at]karvi.fi
  • raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, p. 029533 5503, arja.bilund[at]karvi.fi

Auditointiryhmä:

  • Rowena Pelik, Ismo Kantola, Eeva Myller, Monika Simaškaitė ja John Taylor.

Sulje