Haku päättynyt: arviointiasiantuntijan virkasuhde

Virpi Pietiläinen

Karvi – Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Sen tehtävänä on arvioida opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Helsinki tai Jyväskylä) hakee

ARVIOINTIASIANTUNTIJAA määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.6.2015–31.12.2016.

Arviointiasiantuntijan tehtävänä on vastata aineenopettaja- ja luokanopettajakoulutuksen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen ruotsin kielen opetusta koskevan arviointihankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan (ruotsin kielen opettajakoulutus).

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat korkeakoulutuksen tuntemus, projektijohtamisen taidot, tietotekninen osaaminen, arviointikokemus, hyvät kirjalliset taidot, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä asiantuntijatasoinen ruotsin kielen taito.

Palkkauksessa noudatetaan Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen kehitteillä olevaa palkkausjärjestelmää. Hakija voi valita, tekeekö työtä Helsingissä vai Jyväskylässä. Työssä noudatetaan virastotyöaikaa. Työ alkaa 1.6.2015 tai sopimuksen mukaan.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti www.valtiolle.fi -rekrytointijärjestelmän kautta 5.5.2015 klo 16.15 mennessä ID-numerolla 29-9-2015. Hakemukset voi toimittaa määräaikaan mennessä myös osoitteeseen

  • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus / Kirjaamo, PL 28 (Mannerheiminaukio 1 A, 6 krs), 00101 HELSINKI
  • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Jyväskylän toimipiste, Keskussairaalantie 2, 40600 JYVÄSKYLÄ
  • arviointikeskuksen kirjaamoon kirjaamo@karvi.fi 

Hakemuksessa tulee mainita haettava tehtävä. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat vs. yksikön päällikkö Päivi Kamppi puh. 029 533 5512 ja johtaja Harri Peltoniemi puh. 029 533 5532.

 

Sulje