Uusitut eurooppalaiset periaatteet korkeakoulutuksen laadunvarmistukselle on hyväksytty

Mirella Nordblad
Helka Kekäläinen ja Padraig Walsh Jerevanin ministerikokouksessa.

Bolognan sopimuksen allekirjoittaneiden maiden opetusministerit kokoontuivat Jerevanissa Armeniassa 14.-15.5.2015 ja hyväksyivät yhteiset uudet korkeakoulujen ja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteet (ns. ESG) Euroopan korkeakoulutusalueelle.  Uutena maana Bolognan sopimukseen tuli mukaan Valko-Venäjä, mikä nostaa Bologna -maiden lukumäärän 48:aan.

Karvin korkeakoulutuksen arviointiyksikön päällikkö Helka Kekäläinen osallistui kokoukseen Euroopan arviointiorganisaatioiden jäsenjärjestön ENQA:n varapuheenjohtajana.

– Uusituissa periaatteissa on tullut eniten lisävaatimuksia korkeakoulujen sisäiselle laadunvarmistukselle. Asiakirjassa mainitaan opiskelijakeskeinen opetus, oppimistulokset ja laadunvarmistuksen linkittyminen kansalliseen tutkintojen viitekehykseen. Arviointitoimijoiden vaatimuksiin on tullut mukaan ehdottomana vaatimuksena valitusmenettely. Karvi aikoo suomentaa uusitun asiakirjan ja käsitellä sitä yhdessä korkeakoulukentän kanssa tulevassa kansallisessa korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 13.–14.10.2015.

Järjestelyt Jerevanissa sujuivat moitteettomasti ja Karvin Armenian Twinning-hankkeen RTA Karl Holm sai illallisvieraakseen koko Suomen maadelegaation, jota johti opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Tapio Kosunen.

 

Kuvateksti: Euroopan arviointiorganisaatioiden jäsenjärjestöä (ENQA) edustivat Jerevanin ministerikokouksessa varapuheenjohtaja Helka Kekäläinen KARVI:sta, puheenjohtaja Padraig Walsh Irlannin QQI:sta sekä sihteeristön johtaja Maria Kelo (ei kuvassa).

Sulje