JAMKin konetekniikka sai EUR-ACE -laatuleiman

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelman arvioinnin. Ohjelma läpäisi arvioinnin hyväksytysti ja sille myönnettiin EUR-ACE Bachelor –laatuleima, joka on voimassa 28.5.2021 asti.

Arvioinnin toteutti kansainvälinen arviointiryhmä, jonka puheenjohtajana toimi David Tanner University of Limerickistä Irlannista.

Arviointiryhmän mukaan ohjelman erityinen vahvuus on läheinen kanssakäyminen alueen teollisuuden kanssa opiskelija- ja tuotekehitysprojekteissa, mikä toisaalta lisää opiskelijoiden yhteyksiä yrityselämään ja toisaalta auttaa opettajia pitämään tietojaan ja taitojaan ajantasaisina. Ohjelman kansainvälisyys nähtiin toisena vahvuutena. Opiskelijoille on tarjolla hyviä mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun ja teollisuuden kanssa tehtäviin opiskelijaprojekteihin ulkomailla, ja opettajien kansainvälinen vaihto on aktiivista. Vahvuudeksi havaittiin myös se, että opiskelijan ääni kuuluu ja vaikuttaa koulutuksen kehittämisessä keskustelujen ja palautekyselyiden kautta.

Arviointiryhmä työssään. Kuva Harri Peuranen / JAMK
Arviointiryhmä työssään. Kuva Harri Peuranen / JAMK

Hyvinä käytänteinä arviointiryhmä nosti esille muun muassa opintojaksojen puolivälipalautteen sekä kansainvälisen tuotekehityskurssin, jossa suomalaiset ja ulkomaiset opiskelijat työskentelevät kansainvälisissä ryhmissä ja ratkaisevat todellisia yritysten antamia tuotekehityshaasteita.

Ohjelman kehittämiseksi arviointiryhmä suosittelee harkitsemaan käytännön laboratorio- ja työpajatyöskentelyn sekä materiaaliosaamisen lisäämistä ja analysoimaan tarvetta kemian ja ohjelmoinnin opintojen lisäämiselle. Keskeyttämisten vähentämiseksi ohjelman tulisi myös kehittää markkinointi- ja hakutiedotusta, jotta ohjelmaan hakeutuvilla opiskelijoilla olisi mahdollisimman oikea kuva ohjelman sisällöstä ja vaatimuksista.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Touko Apajalahti, touko.apajalahti(at)karvi.fi

Sulje