Rovaniemellä keskustelua koulutuksen arvioinnista – Karvi laajalla kuulemiskierroksella

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestää sidosryhmilleen kuulemistilaisuuden Rovaniemellä 4.6.2015 yhteistyössä Lapin Aluehallintoviraston (AVI) kanssa. Tilaisuus on osa laajempaa kuuden alueellisen tilaisuuden sarjaa, jossa Karvi kerää sidosryhmien näkemyksiä tulevista koulutuksen arviointitarpeista ja arviointitiedon hyödynnettävyydestä. Samalla Karvin toimintaa tehdään tutuksi.

– Nyt on tilaisuus vaikuttaa seuraavaa nelivuotiskautta koskevaan arviointisuunnitelmaan – sekä arvioitaviin asioihin että tapaan, jolla arviointeja toteutetaan. Odotamme innolla keskustelua arviointitiedon hyödynnettävyydestä ja kuuntelemme tarkalla korvalla osallistujien kehittämisideoita, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtaja Harri Peltoniemi sanoo.

Karvin yhteydessä toimiva koulutuksen arviointineuvosto laatii syksyllä 2015 esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Arviointisuunnitelman seuraava nelivuotiskausi koskee vuosia 2016–2019.

Karvi tekee tällä hetkellä esimerkiksi perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointeja, korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja ja erilaisia teema-arviointeja. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti myös kansainväliseen arviointia koskevaan toimintaan. Karvin toimipisteissä Helsingissä ja Jyväskylässä työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä.

Kuulemiskierroksen tilaisuuksiin on kutsuttu muun muassa kuntien opetustoimen, koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, maakuntaliittojen, ELY-keskusten, työnantajien, opiskelijoiden, etujärjestöjen ja tiedotusvälineiden edustajia. Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä Aluehallintovirastojen (AVI) kanssa ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

IMG_0149IMG_0169

ROVANIEMELLÄ JÄRJESTETTÄVÄN TILAISUUDEN TAPAHTUMATIEDOT

4.6.2015 klo 11.00 Tiedotustilaisuus paikalliselle medialle (Lapin aluehallintoviraston toimitila, Valtakatu 2, 96101, Rovaniemi)

  • Paikalla Karvin johtaja Harri Peltoniemi, arviointineuvoston jäsen, professori Kaarina Määttä ja muita Karvin työntekijöitä
  • Tarjoilua

4.6.2015 klo 12.00–16.00 Kuulemistilaisuus/seminaari (Lapin aluehallintoviraston toimitila, Valtakatu 2, 96101, Rovaniemi)

Rovaniemen tilaisuuden ohjelma

 

Lisätietoja:

Johtaja Harri Peltoniemi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, +358 29533 5532, harri.peltoniemi(at)karvi.fi

Johtaja Elisa Suutala, Lapin aluehallintovirasto, +358 295 017 385, elisa.suutala(at)avi.fi

Arviointineuvoston jäsen, professori Kaarina Määttä, Lapin yliopisto, + 358 400 696480, kaarina.maatta(at)ulapland.fi

 

Karvin työntekijöiden ja arviointineuvoston jäsenten haastattelupyynnöt:

Projektisihteeri Eveliina Heinäluoma, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, +358 29533 5543, eveliina.heinaluoma(at)karvi.fi

Sulje