Vastaa kyselyyn Karvin toiminnan kehittämisestä 30.6. mennessä

Virpi Pietiläinen

Karvin arviointineuvosto laatii syksyllä 2015 esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmaksi, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy. Arviointisuunnitelman seuraava nelivuotiskausi koskee vuosia 2016–2019. Arviointisuunnitelmaa laadittaessa Karvin tulee kuulla keskeisiä sidosryhmiä. Tämän johdosta Karvi on järjestänyt kesäkuussa 2015 kuusi kaupunkia käsittävän kuulemiskierroksen.

Sidosryhmiltä kerätään näkemyksiä koulutuksen arviointitoiminnasta myös sähköisellä kyselyllä. Pyydämme käyttämään hetken ajastanne ja vastaamaan kyselyyn. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna 30.6. asti.

Linkki kyselyyn: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1300656&chk=HS3HTXQD

Sulje