Uusia videoita maahanmuuttajaraportin julkaisutilaisuudesta

Virpi Pietiläinen

Arviointiryhmä kertoo maahanmuuttajaarvioinnin tuloksista ja kehittämissuosituksista, ja opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä Opetushallituksesta puhuu kommenttipuheenvuorossaan kielitietoisuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tärkeydestä. Arviointiraportti julkaistiin 3.6.2015.

 

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Arviointiryhmä kertoo Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä -arvioinnin tuloksista ja kehittämissuosituksista: monikielisyyden ja -kulttuurisuuden näkymisestä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visioissa ja strategioissa, perusopetuksen ja toisen asteen välisen nivelvaiheen toimijoiden yhteistyöstä, eri tiedonalojen tiedostavasta suomen/ruotsin kielen opetuksesta ja oppijan omakielisestä tuesta, kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostamisesta ja kielitietoisuuden kehittämisestä, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta sekä maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamisesta myös tulevaisuudessa.

 

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä OPH:sta puhuu kielitietoisuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden tärkeydestä

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä Opetushallituksesta kommentoi Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä -raporttia. Hänen mukaansa arviointi täydentää aikaisempia kartoituksia ja selvityksiä tarttuessaan maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden ongelmaan. Opetuksen ja koulutuksen säädösperusta on Nissilän mukaan Suomessa kunnossa, mutta koulutuksen järjestäminen tulisi tehdä rahoituksellisesti houkuttelevammaksi, koska taloudelliset resurssit kunnissa ovat hyvin erilaiset.

Raportin kehittämissuositukset kielitietoisuuden edistämisestä, kielikasvatuksesta ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvostamisesta tulevat Nissilän mukaan juuri nyt oikeaan aikaan, kun kunnissa laaditaan paikallisia perusopetuksen opetussuunnitelmia. Oman äidinkielen sekä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksen osalta erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa kehittämissuositukset olisivat sen sijaan saaneet olla vahvemminkin esillä. Nissilä peilaa raporttia myös uusimman PISA-tutkimuksen tuloksiin, aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen järjestämistä koskevaan OKM:n selvitykseen sekä Opetushallituksen Opettajat Suomessa -raporttiin.

 

Julkaisut

Arviointiraportti Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Tiivistelmä Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

 

Sulje