Väitös: Yrittäjyys ja akateemisuus vastakkain Aalto-yliopistossa

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Karvin työntekijä Johanna Kolhinen väittelee tohtoriksi yliopiston yrittäjämäisyyden sosiaalisesta rakentumisesta 2.10.2015 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan Aalto-yliopistossa työskentelevät tutkijat ja opettajat eivät helposti miellä yrittäjyyttä omaksi tai yliopistonsa tehtäväksi. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden saamat merkitykset koetaan uhkaksi akateemiselle työlle ja kulttuurille.

Tutkimus osoittaa, että yhteiskunnan odotukset, johdon strategiset linjaukset ja akateemisissa tehtävissä toimivien henkilöiden näkemykset siitä, mitä yliopistossa tulisi saada aikaan, eroavat monin tavoin toisistaan. Strategiatason puheessa korostetaan yliopiston vastuuta kansallisen kilpailukyvyn edistämisessä, jossa yrittäjyydellä on merkittävä rooli. Samaan aikaan tutkijat ja opettajat mieltävät teknologiayrittäjyyden hehkuttamisen ja tiedonsiirron vaarantavan tieteen tekemisen tavoitteen. Keksintötehtailu ja spin-offien synnyttäminen nähdään aikasyöppöinä oheistoimintoina.

Tämä ristiriita julkisten odotusten ja sisäisten tulkintojen välillä asettaa haasteen yrittäjyyden edistämiselle. Se etäännyttää ja hylkii yrittäjyyttä yliopiston toiminnasta, jolloin laajemmalle yrittäjyyskäsitteelle ei jää tilaa.

– Yrittäjyys rakentuu sekä yritystoimintaa tuottavien tekojen että yrittäjämäisyyttä suosivan kulttuurin yhteisvaikutuksena. Pelkästään liiketoiminnan tuottamiseen tähtäävät toimet eivät riitä, kun kyseessä on akateemisuuden ja yrittäjyyden välinen arvoristiriita, tutkimuksen tehnyt Johanna Kolhinen painottaa.

Keskustelu yrittäjyyden sijoittumisesta yliopistojen tehtäväkenttään on muodostunut 2000-luvun aikana osaksi korkeakoulutuksen muutosta. Kolhinen tutki väitöskirjassaan yrittäjyyteen ja yrittäjämäisyyteen liittyvää puhetta, joita Aalto-yliopiston tekniikan alan jatko-opiskelijat, opettajat ja yliopiston johto tuottivat kielenkäytössään. Tutkimuksessa käytetty haastattelu- ja tekstiaineisto kerättiin Teknillisessä korkeakoulussa ja Aalto-yliopistomuutoksen aikana 2006-2013, jolloin uuden yliopiston suunnittelu ja toiminta käynnistettiin.

KTM Johanna Kolhisen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Yliopiston yrittäjämäisyyden sosiaalinen rakentuminen: Case Aalto-yliopisto tarkastetaan 2.10.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) salissa 1383. Vastaväittäjä toimii professori Ulla Hytti Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Kustoksena toimii professori Timo Pihkala LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 659. ISBN 978-952-265-847-0, ISBN 978-952-265-848-7 (PDF), ISSN 456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannasssa osoitteessa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-848-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

 

Nimi: Johanna Kolhinen (os. Mattila)
Syntymävuosi ja -paikka: 1977, Lammi
Kotikunta: Helsinki
Koulutus: KTM (LUT 2002)
Työsuhteet: TKK (2004-2009), HSE (2009), KARVI (ent. Korkeakoulujen arviointineuvosto, 2010)

Lisätietoja:

KTM Johanna Kolhinen, johanna.kolhinen@gmail.com, puh. 044-5652662

 tohtori_2
Kuvaaja: Jussi Kolhinen

Uutinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston sivuilla

Sulje