Karvin UUDEN EDELLÄ -seminaari keräsi yli sata korkeakoulujen edustajaa Pörssitalolle Helsinkiin

Virpi Pietiläinen

Yli sata suomalaisten korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajaa kokoontui Uuden edellä -seminaariin Helsinkiin 13.–14.10.2015. Seminaarissa keskusteltiin vilkkaasti sekä kotimaisesta että kansainvälisestä kehityksestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laatutyössä. Erityisenä keskustelun kohteena oli uusien eurooppalaisten laadunhallinnan periaatteiden ja suositusten soveltaminen suomalaisten korkeakoulujen ja Karvin toiminnassa

Kaksipäiväinen Uuden edellä -seminaari järjestettiin Pörssitalolla Helsingissä.
Kaksipäiväinen Uuden edellä -seminaari järjestettiin Pörssitalolla Helsingissä.

Keskeisessä roolissa seminaarissa oli uusi korkeakoulujen laadunhallinnan Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area –asiakirja (ESG), jonka eurooppalaiset opetusministerit hyväksyivät Bologna-prosessin seurantakokouksessa Jerevanissa Armeniassa toukokuussa 2015. Uudessa ESG:ssä on aikaisempaan verrattuna muutoksia, joilla on vaikutuksia sekä Karvin toimintaan että korkeakoulujen laatujärjestelmiin.

Eurooppalaisten arviointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestön ENQA:n (European Association for Quality Assurance in Higher Education) näkökulman seminaariin toi ENQA:n hallituksen norjalainen jäsen Tove Blytt Holmen. Yksi hänen pääviesteistään oli, että jatkossa kansallisten arviointiorganisaatioiden on otettava entistä vahvemmin toiminnassaan huomioon opiskelijakeskeisen oppimisen ja opettamisen korostuminen korkeakoulujen toiminnassa.

Uudet eurooppalaiset periaatteet ja suositukset käännetty suomeksi

Karvin korkeakouluyksikön päällikkö Helka Kekäläinen esitteli seminaarissa ESG:stä suomalaisia korkeakouluja ja niiden sidosryhmiä varten valmistellun suomenkielisen käännöksen. Tarjoamalla käännöksen Karvi haluaa tukea suomalaisia korkeakouluja niiden kehittäessä laatujärjestelmiään eurooppalaisten suuntausten mukaisesti. Käännös julkaistaan myös Karvin verkkosivuilla.

Laatujärjestelmien on vastattava korkeakoulukentän muutoksiin

Eurooppalaisten yliopistojen kattojärjestön EUA:n (European University Association) johtajistossa työskentelevä Tia Loukkola havainnollisti puheenvuorossaan sitä, millaisena eurooppalaisten korkeakoulujen laatutyö ja laatujärjestelmät näyttäytyvät EUA:n Trends 2015 -selvityksessä. Korkeakoulutuksen ja korkeakoulujen laadunhallinnan reformit ovat yleisiä tällä hetkellä koko Euroopassa. Korkeakoulutasolla korostuvat erityisesti laadunhallinnan ja strategisen johtamisen yhtymäkohtiin sekä laatukulttuurin luomiseen liittyvät kysymykset.

Kolme vuotta sitten laatujärjestelmien ulkoiseen arviointiin eli auditointiin osallistuneet korkeakoulut pääsivät seminaarissa esittelemään arvioinnin jälkeistä kehittämistyötään muille korkeakouluille ja saamaan vertaispalautetta työstään. Tämä on yksi tavoista, joilla Karvi konkretisoi toiminnassaan Suomessa koulutuksen arvioinnin perustaksi valittua kehittävää arviointia.

Karvin korkeakoulujen arviointijaoston puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston professori Jouni Välijärvi totesi seminaarissa, että onnistunut laatutyö auttaa tekemään näkyväksi, dokumentoi ja kommunikoi laadukkuudesta, jonka toimijat itse tunnistavat useimmiten vain intuitiivisesti. Välijärvi piti tärkeänä myös opiskelijanäkökulman ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistamista, kun korkeakoulujen arviointia uudistetaan Suomessa ja koko Euroopassa.

Arviointijaoston jäsen, Karelia-ammattikorkeakoulun vararehtori Pekka Auvinen muistutti puheenvuorossaan osallistujia korkeakoulutuksen suurista meneillään olevista muutoksista ja niiden vaikutuksista niin korkeakoulukohtaisiin laatujärjestelmiin kuin korkeakoulujen ulkoiseen arviointiinkin. Monissa korkeakouluissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettu mittavia rakenteellisia uudistuksia, mikä merkitsee myös laatujärjestelmien kehittämistä ja uudelleen rakentamista.

Sulje