Korkeakoulujen kolmannen auditointikierroksen suunnitteluryhmä nimetty

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Korkeakoulujen arviointijaosto on nimittänyt 11.11.2015 suunnitteluryhmän kolmannelle auditointikierrokselle.

 Suunnitteluryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:

  • puheenjohtaja, professori Jouni Välijärvi, Korkeakoulujen arviointijaosto (puheenjohtaja), Jyväskylän yliopisto
  • laatupäällikkö Hannele Keränen, Lapin ammattikorkeakoulu
  • rehtori Turo Kilpeläinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • opiskelijakunnan toiminnanjohtaja, Anna Mäkipää, Turun ammattikorkeakoulu
  • varadekaani Mirja Ruohoniemi, Helsingin yliopisto
  • tulevaisuus- ja innovaatiojohtaja Petri Räsänen, Pirkanmaan liitto

 Suunnitteluryhmän työhön osallistuvat Karvin sihteeristöstä yksikön päällikkö Helka Kekäläinen ja arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, joista jälkimmäinen toimii myös ryhmän sihteerinä.

Suunnitteluryhmän tehtävänä on ottaa auditointimallissa huomioon uuden ESG:n (2015) laadunvarmistuksen periaatteet ja suositukset, valmistella kolmannen auditointikierroksen arvioinneissa käytettävät kohteet, kriteerit ja menettelyt, laatia auditointiin hakeutumisen/valmistautumisen periaatteet sekä valmistella auditoinneissa käytettävien arviointiryhmien valintakriteerit, seuraamismenettely ja tulosten raportointiin liittyvä menettely.  

Suunnitteluryhmä aloittaa toimintansa joulukuussa 2015 ja sen tulee saada työnsä valmiiksi joulukuuhun 2016 mennessä.

Sulje