Karvin strategiassa korostuvat ennakoivuus ja vaikuttavuus

Virpi Pietiläinen
Ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointia 2020. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen strategia.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on saanut valmiiksi vuoteen 2020 yltävän strategiansa. Siinä arviointitoiminnalla on neljä painopistettä, joita määrittävät yhtäältä kotimainen ja kansainvälinen toimintaympäristö ja toisaalta ennakoiva ja vaikuttava arviointi: oppimisen ja osaamisen kehittäminen, koulutusjärjestelmän kehittäminen, yhteiskunnallisesti keskeiset ja kriittiset teemat sekä koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arviointikulttuurin vahvistamisessa.

Strategia konkretisoituu alkuvuonna 2016 käyttöön otettavassa, uudessa arviointisuunnitelmassa, jossa määritellään vuosina 2016–2019 toteutettavat arvioinnit. Parhaillaan Karvi toteuttaa vielä arviointihankkeita, joista on päätetty opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamassa arviointisuunnitelmassa vuosille 2012–2015.

Kansallista ja kansainvälistä arviointitoimintaa

Karvin tehtävänä on toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja. Arvioinneilla kehitetään koulutusta, tuetaan oppimista sekä varmistetaan koulutuksen laatua. Lisäksi arvioinnit tuottavat tietoa koulutuksen paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä kansainväliseen vertailuun. Karvi voi toteuttaa arviointeja ja tarjota asiantuntijapalveluita myös maksullisena palvelutoimintana kotimaassa ja ulkomailla.

Visiona on, että Suomi kehittää koulutustaan Karvin tuottaman monipuolisen ja ajantasaisen arviointitiedon pohjalta.

Tutustu Karvin strategiaesitteeseen.

Strategibroschyren på svenska

Sulje