Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen toimivuudessa kehitettävää

Ammatillinen koulutus, Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijoilla on monipuolisemmat mahdollisuudet saada jatko-opintoihin ohjausta ja valmennusta kuin oppisopimuskoulutuksessa tai näyttötutkintomuotoisessa koulutuksessa.

– Erityisesti oppisopimuskoulutuksessa oleville on tarjolla hyvin niukasti erilaisia valmennuksen ja ohjauksen muotoja, toteaa arviointiryhmän puheenjohtaja, rehtori emeritus Veijo Hintsanen.

– Sama koskee ammatillista lisäkoulutusta, jossa valmennusopinnot, ammattikorkeakouluopintojen opiskelumahdollisuus ja opiskeluun tutustumiset ovat harvinaisia, Hintsanen jatkaa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) 28.1.2016 julkaistavassa arvioinnissa tuotettiin tietoa ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen toimivuudesta. Arvioinnin kohteina olivat ammattikorkeakouluopintoihin ohjaus ja valmennus, opiskelijavalinnat, opintojen organisointi ammattikorkeakouluissa sekä aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt.

Samalla arvioitiin ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä koulutuksen, opintopolkujen ja työelämän kehittämisen osalta. Arvioinnin kohdejoukko muodostui tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (N=151) ja ammattikorkeakouluista (N=25).

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintoja ja valintaperusteita selkeytettävä

Keskeisiksi jatko-opintoihin ohjauksen kehittämistarpeiksi nousivat ohjausmallien selkeyttäminen ja systematisointi järjestäjätasolla, ohjauksen saatavuuden varmistaminen eri järjestämismuodoissa ja koulutusaloilla sekä ohjauksen laadullinen kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen.

Arviointitulosten mukaan opiskelijavalinta ammattikorkeakouluun näyttäytyy vielä epäselvänä ja valintaperusteiden selkeyttämistä tarvitaan. Myönteinen kehitys on jo alkanut, kun ammatillisen polun haasteet on tunnistettu ja ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksia on tältä pohjalta uudistettu.

– Olennaista kuitenkin on, että valintaperusteet kohtelevat eri hakijaryhmiä tasapuolisesti, tukevat myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa ja että kaikki ammattikorkeakoulut sitoutuvat perusteisiin, arviointiryhmän puheenjohtaja Hintsanen painottaa.

AHOT ja osaamisperusteisuus ammattikorkeakouluissa mahdollistavat jo nyt sujuvat osaamisen tunnistamisen keinot. Arviointitulosten mukaan AHOT-prosessi näyttäytyy kuitenkin valtakunnallisesti hajanaisena ja opiskelijoille epäselvänä. Puheenjohtaja Hintsasen mukaan ahotointiin tarvitaan käytäntöjen yhtenäistämistä edistävää selkeämpää konseptointia ja osaamisen tunnistamisen kriteereitä tutkinnoittain.

Nivelvaiheen ja uraohjauksen yhteistyötä vahvistettava

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja ammattikorkeakoulut tekevät ammattikorkeakouluopintoja koskevaan tiedotukseen liittyvää yhteistyötä, mutta nivelvaiheeseen ja uraohjaukseen liittyvä yhteistyö kokonaisuudessaan ei ole kovinkaan runsasta eikä vahvaa. Sama koskee myös koulutuksen ja työelämän kehittämiseen liittyvää koulutusasteiden välistä yhteistyötä.

– Yhteistyön vahvistaminen edellyttää selkeää strategista tahtotilaa. Halua yhteistyölle kyllä on, mutta selkeät tavoitteet puuttuvat tai ovat heikkoja, toteaa puheenjohtaja Hintsanen.

Opintojen ohjauksen keskeisen merkityksen tiedostaminen on avain yhteistyön tiivistämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen. Hintsasen mukaan nivelvaiheen haasteiden selkeä tunnistaminen ja yhteistyön vahvistaminen johtaa paitsi henkilöstön osaamisen kehittymiseen myös opiskelijan opintojen nopeutumiseen ja osaamisen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Siirtymävaiheen sujuvuus on siten myös kansallisen kilpailukyvyn kannalta merkittävä tekijä.

Katso arviointiraporttien julkistamistilaisuudesta nauhoitettu tallenne.

 

Lisätietoja

Arviointiryhmän puheenjohtaja, rehtori emeritus Veijo Hintsanen, veijo.hintsanen@outlook.com, p. 040 506 6342

Arvioinnin projektipäällikkö, arviointineuvos Jani Goman, jani.goman@karvi.fi, p. 029 533 5505

Julkaisu

Veijo Hintsanen, Kari Juntunen, Arja Kukkonen, Veli-Matti Lamppu, Petri Lempinen, Susanna Niinistö-Sivuranta, Rut Nordlund-Spiby, Jarmo Paloniemi, Jussi-Pekka Rode, Jani Goman, Risto Hietala, Tuula Pirinen & Hannele Seppälä 2016. Liikettä niveliin – Ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun johtavien opintopolkujen ja koulutusasteiden yhteistyön toimivuus. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2:2016.

 

Sulje