Lapin yliopisto sai laatuleiman: vahvuutena kokeiluja mahdollistava toimintakulttuuri

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Lapin yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman laatujärjestelmän auditoinnin ja sille myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta 29.2.2016 alkaen. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Lapin yliopiston vahvuuksina korostuvat laatujärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntäminen strategiatyössä sekä toimeenpanosuunnitelma, joka vahvistaa laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen yhteyttä. Myös opiskelijoiden osallistuminen on auditoinnin perusteella vahvaa.

– Lapin yliopiston toimintakulttuuri tukee uusien laadunhallinnan menettelytapojen luomista kokeilujen ja pilottien kautta. Tästä hyviä esimerkkejä ovat yliopistossa kehitetty osaamisen suuntaamisen toimintamalli ja oppiainerajat ylittävä kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -tohtoriohjelma, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, Taideyliopiston osastodekaani Kaarlo Hildén.

 

Kuvassa auditointiryhmä ja Lapin yliopiston edustajia, vasemmalta oikealle: Lapin yliopiston laatupäällikkö Jukka Sankala, Sirpa Moitus, Kaarlo Hildén, Mikko Mononen, Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola, Petri Räsänen, Leenamaija Otala, Touko Apajalahti ja Marjo Nykänen. Kuvaaja: Veli Kouri
Kuvassa auditointiryhmä ja Lapin yliopiston edustajia, vasemmalta oikealle: Lapin yliopiston laatupäällikkö Jukka Sankala, Sirpa Moitus, Kaarlo Hildén, Mikko Mononen, Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola, Petri Räsänen, Leenamaija Otala, Touko Apajalahti ja Marjo Nykänen. Kuvaaja: Veli Kouri

 

Auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea yliopistotutkintoon johtavaa kokonaisuutta. Sekä sosiaalityön että mediakasvatuksen koulutuksessa auditointiryhmä koki vahvuudeksi systemaattisen monipuolisten opetusmenetelmien hyödyntämisen. Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu -tohtoriohjelma on toiminut onnistuneesti uusien monitieteisten tutkijakoulutusten pilottina.

Auditointiryhmä antaa raportissaan myös kehittämissuosituksia. Yliopistolle suositellaan yliopisto- ja tiedekuntatason välisen ja yksiköiden välisen keskustelun edistämistä. Näin pystyttäisiin paremmin tunnistamaan hyviä käytäntöjä yliopiston eri yksiköistä ja laatimaan niiden pohjalta yhteisiä laadunhallinnan ohjeita. Auditointiryhmän näkemys on, että se vahvistaisi laatukulttuuria sekä lisäisi laatujärjestelmän yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta.

Lapin yliopisto auditoitiin edellisen kerran vuonna 2009. Auditointiryhmän mukaan yliopisto on edellisen auditoinnin jälkeen tehnyt paljon kehittämistyötä ja laatujärjestelmä vaikuttaa aiempaa toimivammalta. Kehittämistyö voisi kuitenkin olla systemaattisempaa. Laatujärjestelmää koskevien kehittämismenettelyjen tarkoituksenmukaisuus tulisi varmistaa ja menettelyt kuvata laatukäsikirjassa. Keskeiset kehittämistoimenpiteet olisi hyvä myös dokumentoida jatkuvuuden takaamiseksi.

Lapin yliopisto valitsi valinnaiseksi auditointikohteeksi osaamisen suuntaamisen toimintamallin, jolla se pyrkii vahvistamaan henkilöstön osaamisen hyödyntämistä. Toimintamallin kehittäminen on vasta alussa, mutta malli näyttäytyi auditoinnissa lupaavana keinona toteuttaa strategiaa ja tukea yliopiston profiloitumista. Auditointiryhmä kannustaa lämpimästi yliopistoa kehittämään toimintamallia edelleen ja luomaan siitä esimerkin uudesta yliopistomaailman johtamisen mallista.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/.

 

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, osastodekaani Kaarlo Hildén, puh. 040 710 4312, kaarlo.hilden(at)uniarts.fi

Auditoinnin projektipäällikkö Touko Apajalahti, 029 533 5502, touko.apajalahti(at)karvi.fi

 

Raportti: Lapin yliopiston auditointi 2016

Tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Kuva:

Kuvaaja: Veli Kouri

Sulje