Laatuleima Satakunnan ammattikorkeakoululle – opiskelijat hyvin mukana laatutyössä

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Satakunnan ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 29.2.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan pitkäjänteinen laatujärjestelmän kehittäminen on luonut vahvan laadunhallinnan perustan ja koko korkeakoulun kattavat toimintaperiaatteet sekä menettelytavat. Tutkintoon johtavan koulutuksen palautetiedon hyödyntäminen on järjestelmällistä ja sovittuihin menettelytapoihin ja ohjeisiin perustuvaa. Opiskelijat on otettu hyvin laatutyöhön mukaan ja heillä on mahdollisuus antaa palautetta jo opintoihin hakeutuessa, opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa sekä alumnina.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joista korkeakoulu valitsi kaksi ja auditointiryhmä yhden. Etenkin hoitotyön koulutusohjelman laatutyö on vaikuttavaa ja tukee erinomaisella tavalla koulutuksen kehittämistä. Vuosittain toteutettavat sisäiset auditoinnit mahdollistavat hyvien käytäntöjen levittämisen ja henkilöstön laajemman sitoutumisen laatutyöhön.

– SAMKissa on kokonaisuutena hyvin syvällinen laatukulttuuri. Se on muodostunut pitkän aikavälin kuluessa, ja siihen ollaan organisaationa vahvasti sitoutuneita. Se näkyy arjen toiminnan kaikilla tasoilla – siihen on sitouduttu, se tukee toimintaa ja edistää henkilöstön tasa-arvoa, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Pertti Puusaari Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Auditointiryhmä esittää Satakunnan ammattikorkeakoululle myös kehittämissuosituksia. Laatujärjestelmä näyttäytyy osittain mekanistisena ja pääasiassa olemassa olevaa toimintatapaa ylläpitävänä. Auditointiryhmä suositteleekin uudistumista tukevien elementtien vahvistamista laatujärjestelmässä. Näin SAMK voisi kehittää laatujärjestelmää edistämään joustavammin ja monipuolisemmin korkeakoulun johtamista sekä kannustamaan henkilöstöä uteliaisuuteen ja odotusten ylittämiseen. Auditointiryhmä suosittelee myös lisäämään yhteisöllistä keskustelua tavoitteista sekä hyödyntämään kerättyä ennakointitietoa ja sidosryhmäpalautetta järjestelmällisemmin toiminnan kehittämisessä.

SAMKin valinnainen auditointikohde oli kansainvälistyminen. Auditointiryhmä suosittelee vahvistamaan kansainvälistymisen johtamista kaikissa esimiestehtävissä sekä tavoitteiden selkiyttämistä ja niistä viestimistä kaikilla organisaation tasoilla.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/.

 

Kuvassa arviointiryhmä vasemmalta oikealle: erityisasiantuntija Hanna Hauta-aho (Diak), arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi (Karvi), opiskelija Anni Suvisuo (Laurea), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), johtaja Maire Mäki (Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto), kehitysjohtaja Jukka E. Mäkinen (Tampereen yliopisto) ja arviointiasiantuntija Tuula Pirinen (Karvi)
Kuvassa arviointiryhmä vasemmalta oikealle: erityisasiantuntija Hanna Hauta-aho (Diak), arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi (Karvi), opiskelija Anni Suvisuo (Laurea), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), johtaja Maire Mäki (Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto), kehitysjohtaja Jukka E. Mäkinen (Tampereen yliopisto) ja arviointiasiantuntija Tuula Pirinen (Karvi)

 

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Pertti Puusaari, puh. 0400 469 605, pertti.puusaari(at)hamk.fi

Auditoinnin projektipäällikkö Marja-Liisa Saarilammi, 029 522 5528, marja-liisa.saarilammi(at)karvi.fi

Raportti:

Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi 2016

Raportin tilaukset:

Hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje