Laatuleima Åbo Akademille – vahva laatukulttuuri muodostaa hyvän perustan laatujärjestelmälle

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

Åbo Akademi sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.3.2016 alkaen. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadun-
hallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Åbo Akademin johtamis- ja laatujärjestelmä muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, joka tukee systemaattista laadunhallintaa.

-Laatujärjestelmä nivoutuu yhteen sekä johtamisjärjestelmään että johto- ja vastuuhenkilöihin, ja laatutyöstä muodostuu luonteva osa jokapäiväistä toimintaa, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja Agneta Bladh.

Åbo Akademin laatukulttuuri korostaa kollegiaalisuutta ja yksilöiden vastuuta sekä muodostaa vahvan perustan johtamis- ja laatujärjestelmälle. Myös opettajien läheiset kontaktit opiskelijoihin tukevat laatukulttuuria. Åbo Akademin aktiivinen hallitus toimii ennakoiden ja vuorovaikutuksessa yliopiston eri yksiköiden kanssa.

Edellinen auditointi tehtiin vuonna 2009, ja Åbo Akademi on ottanut huomioon suuren osan siinä annetuista suosituksista. Kehittämistoimilla on ollut huomattava vaikutus yliopistoon. Åbo Akademi on esimerkiksi saavuttanut erittäin toimivat yhteiskunnalliset suhteet alumniensa kautta.

Auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa. Etenkin informaatioteknologian koulutusohjelma on hyvä esimerkki vaikuttavasta laatutyöstä. Koulutusohjelman opetushenkilökunta ja opiskelijat osallistuvat erittäin aktiivisesti sekä koulutuksen suunnitteluun että sen arviointiin ja kehittämiseen.

Auditointiryhmä esittää Åbo Akademille myös kehittämissuosituksia.

– Tohtorikoulutuksen ohjausprosessia olisi hyvä kehittää. Tämä parantaisi tohtorikoulutuksen systemaattista laadunhallintaa, Agneta Bladh toteaa.

Opetus- ja tutkimustoiminnan edistyneen laatukulttuurin jatkuvuus tulee turvata johtamis- ja laatujärjestelmässä. Lisäksi auditointiryhmä suosittelee kansainvälisyysstrategian konkretisointia vahvistamaan koulutuksen ja tutkimuksen laadunhallintaa kansainvälistymisessä.

Åbo Akademin valinnainen auditointikohde oli opetuksen kehittäminen. Auditointiryhmä suosittelee yliopistopedagogisen ja johtamiskoulutuksen soveltamista siten, että eri oppiaineiden tarpeet ja edellytykset otetaan huomioon, jotta eri henkilöstöryhmät kokisivat mielekkääksi osallistua koulutukseen.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Raportti

Lisätietoja

Agneta Bladh, auditointiryhmän puheenjohtaja, +46 70 842 1412, agneta.bladh(at)gmail.com
Mirella Nordblad, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5541, mirella.nordblad(at)karvi.fi

Raporttien tilaukset

Arja Bilund, assistentti, 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje