Laatuleima Tampereen ammattikorkeakoululle – valttina opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisöllisyys

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Tampereen ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.3.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan pitkäjänteinen laatujärjestelmän kehittäminen on luonut vahvan laadunhallinnan perustan sekä koko korkeakoulun kattavat toimintaperiaatteet ja menettelytavat.

– TAMKissa on tehty ahkerasti työtä yhteisen laatukulttuurin rakentamiseksi. Kehittämistyöhön on osallistettu korkeakoulun henkilöstö, opiskelijat ja sidosryhmät, toteaa kansainvälisen auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Eva Werner IMC Krems -ammattikorkeakoulusta Itävallasta.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joista erityisesti liiketalouden ja hoitotyön koulutusohjelmien laadunhallinta oli erinomaisella tasolla.

Auditointiryhmä esittää Tampereen ammattikorkeakoululle myös kehittämissuosituksia. Kaikkea laatujärjestelmän tuottamaa tietoa ei nykyisellään pystytä hyödyntämään, ja ammattikorkeakoulua kehotetaankin valitsemaan kaikkein hyödyllisimmät laatutyön osa-alueet ja keskittymään niihin. Auditointiryhmä suosittelee, että TAMK esimerkiksi karsisi niitä palautekyselyjä, joista ei ole sille riittävää hyötyä.

Tampereen yliopisto läpäisi auditoinnin viime vuonna ja Tampereen teknillinen yliopisto vuonna 2014. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/.

 

Lisätietoja:

Matti Kajaste, etunimi.sukunimi@karvi.fi p. 029 533 5511

Raportti:

Audit of Tampere University of Applied Sciences 2016

Raportin tilaukset:

Arja Bilund, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje