Laatuleima Savonia-ammattikorkeakoululle – Savonia vahvasti mukana alueen kehittämisessä

Korkeakoulutus Susanne Kuosmanen

Savonia-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.4.2016 alkaen. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Savonian vahvuuksina korostuvat viime vuosina merkittävästi parantunut tiedontuotanto ja tiedon järjestelmällinen hyödyntäminen toiminnan kehittämiseksi. Strateginen johtaminen, toiminnanohjaus ja laatujärjestelmä sulautuvat onnistuneesti toisiinsa, ja laatujärjestelmän mukainen toiminta on osa savonialaisten arkipäivää.

— Savoniassa on toimiva laatu- ja palautekulttuuri, ja toimintaa kehitetään eri toimijoilta saatavan palautteen avulla. Ammattikorkeakoulu on myös vahvasti mukana alueen kehittämisessä, ja yhteydenpito työ- ja elinkeinoelämän kanssa on aktiivista, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Heikki Malinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea tutkinto-ohjelmaa. Etenkin liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelmassa, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen laadunhallinta tukee koulutuksen suunnittelua ja toteutusta erinomaisesti. Konetekniikan ja muotoilun tutkinto-ohjelmien erityisenä vahvuutena on koulutuksen tiivis kytkeytyminen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä työelämään.

Auditointiryhmä esittää myös kehittämissuosituksia. Savoniassa on otettu käyttöön tiimimalli, jonka toimivuutta ja tasalaatuisuutta on jatkossa tärkeää arvioida. Vaikka monialainen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa toteutuu jo joiltakin osin varsin hyvin, auditointiryhmä kannustaa Savoniaa yhteistyön laajentamiseen. Auditointiryhmä suosittelee myös huolehtimaan opiskelijoiden ja henkilöstön motivaatiosta laatutyöhön.

Savonian valinnainen auditointikohde oli opiskelijan kokonaisvaltainen ohjaus, joka tarjoaa opiskelijalle kattavan tukiverkon. Auditointiryhmä toteaa, että Savonia on ohjauksessa hyvässä vauhdissa ja suosittelee jatkamaan kehitystyötä mm. käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Savonia auditoitiin edellisen kerran vuonna 2009. Auditointiryhmän mukaan laatujärjestelmää on kehitetty edellisen auditoinnin jälkeen onnistuneesti mm. järjestelmää keventämällä. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/

 

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori Heikki Malinen, puh. 040 772 3376, heikki.malinen(at)jamk.fi

auditoinnin projektipäällikkö Kirsi Hiltunen, puh. 02953 35508, kirsi.hiltunen(at)karvi.fi

raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Raportti:

Savonia-ammattikorkeakoulun auditointi 2016

Sulje