Tiedote ammatillisen koulutuksen kansallisista arvioinneista vuosina 2016–2017

Virpi Pietiläinen

Karvi tekee vuosina 2016–2017 seuraavat ammatillista koulutusta koskevat arvioinnit:

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2016–2019 lukuun ottamatta valtioneuvoston kanslian rahoittamaa Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanketta.

Arvioinneista on tiedotettu ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tällä tiedotteella.

Lisäksi vuonna 2016 valmistuvat arviointiraportit autoalan, tieto- ja viestintätekniikan, musiikkialan sekä tekstiili- ja vaatetusalan perustutkintojen oppimistuloksista, kestävän kehityksen oppimistuloksista sekä matematiikan seuranta-arvioinnin oppimistuloksista. Lisäksi koulutuksen järjestäjiä tiedotetaan ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arvioinnin palautekyselyn tuloksista.

Koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä!

Sulje