Saimaan ammattikorkeakoulun konetekniikalle ehdollinen EUR-ACE -laatuleima

Korkeakoulutus Touko Apajalahti

Saimaan ammattikorkeakoulun Konetekniikan tutkinto-ohjelma sekä kansainvälinen Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology saivat eurooppalaisen EUR-ACE -laatuleiman Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnissa. Arviointiryhmä oli kansainvälinen ja sen puheenjohtajana toimi professori David Taylor Trinity Collegesta Irlannista.

Akkreditointi on ehdollinen: arviointiraportin mukaan erityisesti tutkinto-ohjelmien opintojaksokuvauksia on päivitettävä syyskuun loppuun mennessä. Kaikkien opintojaksojen tietojen tulisi löytyä kattavasti opetussuunnitelmasta, jotta kuvauksien pohjalta on helppo selvittää, millä opintojaksoilla mitkäkin tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet saavutetaan. Samalla tulisi selkeyttää arvioinnista annettavia tietoja, jotta myös arviointimenetelmien yhteys osaamistavoitteisiin käy kuvauksista ilmi.

Arviointiryhmän raportissa nostetaan esiin myös tutkinto-ohjelmien vahvuuksia. Pienikokoinen yksikkö muodostaa toimivan yhteisön, joka mahdollistaa luonnollisen vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä ja yksilökohtaisen tuen opiskelijoille. Arviointiryhmän mukaan koulutus myös antaa valmistuneille vahvat käytännön taidot. Lisäksi käytössä on innovatiivisia opetusmenetelmiä, ja kirjasto palveluineen näyttäytyi vahvana.

Jos Saimaan ammattikorkeakoulu täyttää akkreditoinnille asetetut ehdot syyskuun 2016 loppuun mennessä, ovat akkreditointi ja siihen liittyvä laatuleima voimassa 6 huhtikuuta 2022 asti.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on EUR-ACE –laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Lisätietoja arvioinnista:

  • arviointiasiantuntija Touko Apajalahti, 029533 5502, touko.apajalahti(at)karvi.fi
  • arviointiraportti

 

Sulje