Turun ammattikorkeakoulu sai laatuleiman

Korkeakoulutus Susanne Kuosmanen

Turun ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 12.5.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Turun ammattikorkeakoulun keskeisiä vahvuuksia ovat henkilöstön osallistuminen strategiatyöhön ja sitoutuminen toiminnan kehittämiseen, jatkuvan kehittämisen periaatteen näkyminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen toimivat laadunhallinnan menettelytavat.

– Henkilöstö kokee työskentelyn osallistavaksi ja asiantuntijuutta korostavaksi ja jatkuvan kehittämisen ideologia näkyy ajattelutavassa ja arjessa. Eri organisaatiotasot läpäisevä toiminta- ja taloussuunnitteluprosessi on toimiva. Lisäksi koulutuksen laadunhallinnan menettelytavat mahdollistavat laadun seuraamisen ja kehittämisen sekä edistävät asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja rehtori, toimitusjohtaja Jouko Paaso Oulun ammattikorkeakoulusta.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joista korkeakoulu valitsi kaksi ja auditointiryhmä yhden. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutukseen liittyvät laadunhallinnan menettelytavat tukevat erinomaisella tavalla koulutusohjelman toteutusta. Liiketalouden AMK-koulutuksessa toiminnan suunnitteluprosessi on selkeä ja systemaattinen.

Auditointiryhmä esittää kehittämissuosituksena Turun ammattikorkeakoululle entistä tehokkaampien menetelmien käyttöönottamista laatujärjestelmän kokonaisuuden toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen. Auditointiryhmä suosittelee myös sidosryhmäpalautteen keruun menettelytapojen kehittämistä sekä yhteiskunnallisen ja alueellisen vaikuttavuuden arviointiin liittyvän tiedon systematisointia.

Turun ammattikorkeakoulu auditoitiin edellisen kerran vuonna 2010. Auditointiryhmän mukaan edellisen auditoinnin jälkeisten kehittämistoimien vaikutuksesta ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä kytkeytyy aikaisempaa paremmin toiminnanohjaukseen ja on helpommin hallittava. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/

 

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori, toimitusjohtaja Jouko Paaso, puh. 044 556 8200, jouko.paaso(at)oamk.fi

Auditoinnin projektipäällikkö Jani Goman, puh. 029 533 5505, jani.goman(at)karvi.fi

Raporttien tilaukset: assistentti Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Raportti: 

Turun ammattikorkeakoulun auditointi 2016

Sulje