Aalto-yliopisto sai laatuleiman

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Aalto-yliopisto sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 13.6.2016 alkaen. Yliopiston laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä näki Aalto-yliopiston laatujärjestelmän erityisenä vahvuutena edistyneen laatupolitiikan. Laatupolitiikan valmistelussa on hyödynnetty hyvin yliopistoyhteisön ja ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä. Auditoinnin perusteella on myös selvää, että Aalto-yliopisto on onnistunut vuonna 2010 tapahtuneen perustamisensa jälkeen kehittämään kokonaisvaltaisen ja hyvin toimivan laatujärjestelmän.

”Auditointiryhmän mukaan Aalto-yliopiston toiminnassa kaikki kolme perustehtävää – opetus ja oppiminen, tutkimus sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus – ovat hyvin tasapainossa. Laatupolitiikka on kokonaisvaltainen ja se on suunniteltu tukemaan yliopiston strategiaa. Yliopistojen yhdistymisprosessi on ollut menestyksekäs ja Aalto-yliopisto on nyt hyvällä tiellä”, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Andrée Sursock. Sursock toimii asiantuntijatehtävissä eurooppalaisessa yliopistojen kattojärjestössä European University Associationissa (EUA).

Auditointiryhmä katsoi, että tutkintoon johtavan koulutuksen laadunhallinta on yleisesti ottaen hyvin vakiintunutta Aalto-yliopistossa. Yliopisto on sitoutunut tarjoamaan kaikille opiskelijoilla laadukkaan opiskelukokemuksen. Opetus- ja arviointimenetelmien monipuolinen valikoima tukee tätä tavoitetta. Kolmea tutkintoon johtavaa koulutuskokonaisuutta tarkasteltiin auditoinnissa yksityiskohtaisemmin. Erityisesti kauppatieteiden kandidaattiohjelman ja englanninkielisen Master´s Programme in Strategy –ohjelman muodostamassa kokonaisuudessa opetussuunnitelmatyötä tukevien laadunhallinnan menettelyiden arvioitiin olevan erinomaisia. Lisäksi todettiin, että koulutusohjelmat on toteutettu oppimiskeskeisesti. Kaksi muuta auditoinnissa tarkasteltua ohjelmaa olivat insinööritieteiden kandidaattiohjelma ja kemiantekniikan tohtoriohjelma.

Auditointiryhmä antoi Aalto-yliopistolle myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseksi. Yhtenä tärkeimmistä kehittämiskohteista ryhmä piti selkeiden tavoitteiden ja vähimmäisvaatimusten määrittelemistä opiskelijoiden akateemiselle ohjaukselle ja tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatyön ohjaukselle sekä systemaattiselle palautteen antamiselle opintojen etenemisestä. Toiminnan seurantaan liittyen yliopistolle suositellaan kahden teeman – monialaisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen – mittareiden edelleen kehittämistä. Molemmat ovat yliopiston strategiassa esille nostettuja tavoitteita.

Aalto-yliopiston valitsema valinnainen auditointikohde oli tenure track –urajärjestelmän laadunhallinta. Auditointiryhmä arvosti tapaa, jolla yliopisto on tuonut urajärjestelmän osaksi yliopiston toimintaa ja edelleen kehittänyt sitä askel askeleelta. Auditointiryhmän mukaan Aalto-yliopiston tenure track- urajärjestelmä on selkeä, systemaattinen ja yliopiston toimintaan jalkautettu. Auditoinnin perusteella se on myös hyvin tunnettu ja hyväksytty sekä yliopistoyhteisössä että ulkoisten sidosryhmien parissa.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://karvi.fi/publication/aalto-yliopiston-auditointi-2016/

Lisätietoja:

  • auditointiryhmän puheenjohtaja, Andrée Sursock (yhteydenotot vain englanniksi), puh. + 33 6 21 71 21 03, andree.sursock(at)eua.be
  • arviointiasiantuntija Kati Isoaho, puh. 029533 5519, kati.isoaho(at)karvi.fi
  • raporttien tilaukset: assistentti Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

Sulje