Lahden ammattikorkeakoululta edellytetään uusinta-auditointia

Korkeakoulutus Susanne Kuosmanen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on toteuttanut Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) kansainvälisen auditoinnin keväällä 2016. Kansainvälisen auditointiryhmän suositukseen ja arviointiraporttiin perustuen korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää LAMKilta uusinta-auditointia. Uusinta-auditointi suoritetaan noin kahden tai kolmen vuoden kuluessa uusintapäätöksestä.

Auditoinnin kohteena oli LAMKin laatujärjestelmä, jonka korkeakoulu on kehittänyt omista lähtökohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti.

LAMKin laatujärjestelmän vahvuuksia ovat erityisesti ihmisten innostuneisuus ja sitoutuneisuus toiminnan kehittämiseen, avoin ja läpinäkyvä laatukulttuuri sekä opiskelijoiden ja opettajien välinen läheinen ja toimiva suhde sekä myönteinen opiskeluilmapiiri.

LAMKille esitetään muun muassa seuraavia kehittämissuosituksia. Laatujärjestelmään liittyvät roolit ja vastuut ovat osin monimutkaisia ja vaativat selkiyttämistä. Laadunhallintaan liittyvää tietoa tuotetaan runsaasti, mutta sen systemaattista hyödyntämistä tulee kehittää. Järjestelmä ei täysin kata kaikkia toimintoja koulutusohjelmatasolla, joissa osassa on nähtävissä ongelmia esimerkiksi opiskelijoiden edistymiseen ja ohjaukseen liittyen.

Korkeakoulun valitsema vapaavalintainen auditointikohde oli opiskelijayrittäjyys. Opettajat, opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät kuten alueen yritykset ovat auditointiryhmän mukaan löytäneet mielekkään tavan kehittää opiskelijayrittäjyyttä yhdessä. Laadunhallinnan menettelyt, kuten moninaisen eri lähteistä saatavan opiskelijayrittäjyyteen liittyvän palaute- ja mittaritiedon hyödyntäminen, vaativat kuitenkin systematisointia.

Uusinta-auditoinnissa tullaan keskittymään siihen, miten laatujärjestelmä kytkeytyy strategiseen johtamiseen painottaen sen toimivuutta eri organisaation tasoilla. Lisäksi uusinta-auditoinnissa tarkastellaan laatujärjestelmän kokonaisuutta.

LAMK auditoitiin edellisen kerran vuonna 2006. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/

 

Lisätietoja:

korkeakoulujen arviointijaoston varapuheenjohtaja Anneli Pirttilä , puh +358407664807, anneli.pirttila (at) saimia.fi

auditointiryhmän puheenjohtaja, professori Erno Tornikoski, puh. +33670987454, erno.tornikoski (at) grenoble-em.com

auditoinnin projektipäällikkö Johanna Kolhinen, puh. 029 533 5534, johanna.kolhinen(at)karvi.fi

raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Raportti: 

Lahden ammattikorkeakoulun auditointi 2016

 

Sulje