Laatuleima Hämeen ammattikorkeakoululle

Korkeakoulutus Matti Kajaste

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 26.8.2016 alkaen. Hämeen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa siten myös eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Kansainvälisen auditointiryhmän mukaan Hämeen ammattikorkeakoulun vahvuutena korostuu syvälle ammattikorkeakoulun arkeen juurtunut laatukulttuuri. Henkilöstö on sitoutunut ammattikorkeakoulun yhteisiin toimintaohjeisiin. Tämä varmistaa yhdenmukaiset käytänteet sekä opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtelun kaikilla seitsemällä kampuksella. Opiskelijakeskeisyyden periaate ohjaa opetushenkilöstön työtä systemaattisesti ja ylläpitää samalla oppimisympäristöjen laatua koko korkeakoulussa. Digitaaliset järjestelmät ja monipuoliset palautekanavat luovat erinomaiset puitteet koulutuksen kehittämiselle.

Auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisesti kolmea tutkintoon johtavaa ohjelmaa. Näitä olivat englanninkieliset tutkinto-ohjelmat ”Degree Programme in Electrical and Automation Engineering” ja ”Master’s Degree Programme in Business Management and Entrepreneurship”. Lisäksi kohteena oli muotoilun koulutusohjelma. Kaikkien kolmen ohjelman laadunhallinta on edistyneellä tasolla.

”Hämeen ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän pitkä historia perustuu yhteisiin toimintaohjeisiin, joilla varmistetaan monikampuksisen korkeakoulun laadunhallinnan yhtenäisyys. Tämän lisäksi uudella osallistavalla kehittämisotteella tuetaan HAMK Strategia 2020:n toimeenpanoa”, toteaa auditointiryhmän skotlantilainen puheenjohtaja, Carolyn Campbell, The Observatory on Borderless Higher Education.

Auditointiryhmä esittää myös kehittämissuosituksia. HAMKin tulisi osallistaa ulkoisia sidosryhmiään nykyistä systemaattisemmin ammattikorkeakoulussa toteutettavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä alueellisen kehittämistyöhön. Myös opiskelijoiden rooli laatutyössä kaipaa monipuolistamista. Haasteena on myös vastata kansainvälisten opiskelijoiden toiveisiin luoda kontakteja alueen yrityselämään osana opintojaan.

Hämeen ammattikorkeakoulun valinnainen auditointikohde oli Koulutusvienti (Global Education Business). Auditointiryhmä toteaa, että tämä uusi toimintamuoto tulisi asemoida selkeäksi osaksi ammattikorkeakoulun kansainvälistymisen tavoitteistoa ja agendaa. Koulutusviennin asiakkaat ovat kansainvälisiä toimijoita, joten koulutustuotteiden suunnittelu ja räätälöinti edellyttävät HAMKin henkilöstöltä uusia ammatillisia lisävalmiuksia.

Hämeen ammattikorkeakoulu auditoitiin edellisen kerran vuonna 2011. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla https://karvi.fi/

Lisätietoja:

Auditointiryhmän puheenjohtaja, Senior Consultant Carolyn Campbell, puh. +44 780 138 7053,

carolyn.campbell(at)obhe.ac.uk

Auditoinnin projektipäällikkö Kirsi Mustonen, puh. 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

Raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

 

Sulje