Laurea-ammattikorkeakoulu läpäisi auditoinnin

Korkeakoulutus Matti Kajaste

Laurea-ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 26.8.2016 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

– Laurealla on hyvin eloisa ja vuorovaikutukseen perustuva laatukulttuuri, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Ryhmän mukaan Laurea on onnistunut hyvin yhdistämään kattavan ja järjestelmällisen laatutyön osallistavaan ja yhteisölliseen toimintatapaan. Laatujärjestelmän tavoitteet on kuvattu selkeästi ja ne tunnetaan hyvin opiskelijoiden, henkilökunnan ja ulkoisten sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi erityisenä vahvuutena pidettiin tapaa, jolla ammattikorkeakoulun strategian painopisteet on onnistuttu konkretisoimaan selkeiksi tavoitteiksi ja toimintatavoiksi aina ylimmästä johdosta koulutusohjelmien yksilötasolle asti.

Auditointiryhmä antoi Laurealle myös suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Ammattikorkeakoulun tulisi esimerkiksi arvioida toiminnan laadusta kertovan tiedon keruu, analyysi ja hyödyntäminen kokonaisuutena ja keskittyä sellaisen tiedon keräämiseen, jossa on sille eniten hyötyä. Esimerkiksi opiskelijapalautteen keruuta kannattaisi mahdollisesti harventaa. Samoin runsaslukuisten sisäisten työryhmien tehtäviä kannattaisi arvioida uudelleen ja poistaa päällekkäisyydet.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa:

https://karvi.fi/publication/

Lisätietoja:

  • auditointiryhmän puheenjohtaja, Sakari Kainulainen, puh. 040 869 6018
  • arviointiasiantuntija Matti Kajaste, puh. 029533 5511 etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • raporttien tilaukset: assistentti Arja Bilund, puh. 02953 35503, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje