Yleissivistävän koulutuksen kansalliset arvioinnit lukuvuonna 2016–2017

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus, Vapaa sivistystyö Virpi Pietiläinen

Karvi tekee lukuvuonna 2016–2017 seuraavat yleissivistävää koulutusta koskevat arvioinnit:

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan 2016–2019.

Yhdyshenkilö

Pyydämme kaikkia esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja/tai vapaan sivistystyön järjestäjiä nimeämään edellä mainittuja arviointeja varten yhdyshenkilön (esim. sivistystoimenjohtaja). Yhdyshenkilön nimi ilmoitetaan 9.9.2016 mennessä tämän linkin kautta.

Mikäli järjestätte suomen- ja ruotsinkielistä opetusta ja/tai koulutusta ja niillä on erillinen hallinto, tulee teidän nimetä yhdyshenkilö kummallekin kieliryhmälle. Karvi lähettää yhdyshenkilölle tarkemmat tiedotteet arvioinneista ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Valmistuvat raportit

Syksyllä 2016 valmistuu arviointiraportti matematiikan seuranta-arvioinnin oppimistuloksista.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä!

 

Sulje