Karvi käynnistää lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen
Ihmisiä odottamassa käytävällä ja nojailemassa seiniin.

Karvi käynnistää syksyllä 2016 lääketieteen peruskoulutuksen arvioinnin. Arviointi toteutetaan Karvin yhteydessä toimivan korkeakoulujen arviointijaoston päätöksen (12.5.2016) mukaisesti vuosien 2016—2017 aikana. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti tietoa koulutuksen vahvuuksista, hyvistä käytänteistä ja kehittämistarpeista.

Arviointi kohdistuu yliopistoissa toteutettavaan lääketieteen peruskoulutukseen. Koulutusta järjestetään viidessä yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa ja Turun yliopistossa.

Korkeakoulujen arviointijaosto nimeää arvioinnin suunnitteluryhmän syksyn 2016 aikana. Suunnitteluryhmän tehtävänä on laatia arviointijaostolle ehdotus arvioinnin projektisuunnitelmaksi, josta ilmenevät arvioinnin tavoitteet, arviointikohteet, arvioinnin menetelmät ja projektin alustava aikataulu. Arvioinnin toteutusta varten korkeakoulujen arviointijaosto nimeää keväällä 2017 erillisen kansainvälisen arviointiryhmän.

Lisätietoja arvioinnista:

Kirsi Hiltunen
Arviointineuvos
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
S-posti: kirsi.hiltunen@karvi.fi
Puh: 029 533 5508

 

Sulje