Avoimet ovet Jyväskylässä 26.10. – ajankohtainen läpileikkaus koulutuksen arviointiin

Cygnaeustalo kesällä.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) Jyväskylän yksikkö järjestää avoimien ovien päivän yhteistyötahoilleen. Tule vaihtamaan tuoreet kuulumiset koulutuksen arvioinnista!

Aika: keskiviikko 26.10.2016, tasatunnein klo 14.00, 15.00 tai 16.00

Paikka: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Cygnaeuksenkatu 1 (Cygnaeustalo), 40100 Jyväskylä

– Opastus Cygnaeustalon aulasta Karvin tiloihin 4. kerrokseen tasatunnein klo 14.00, 15.00 tai 16.00.

Kutsu on avoin kaikille koulutuksen arvioinnista kiinnostuneille. Tarjoilujen järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumista tämän linkin kautta.

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella arvioinnista ja perehtyä Karvin toimintaan. Koulutuksen arviointia esittelevät Jyväskylän yksikön henkilökunta sekä Karvin johto: johtaja Harri Peltoniemi sekä yksikön päälliköt Päivi Kamppi, Helka Kekäläinen ja Anu Räisänen.

 

Uudet tilat Cygnaeustalossa

Karvin Jyväskylän yksikkö muutti Cygnaeustaloon toukokuussa. Samassa rakennuksessa sijaitsevat ennestään AVI, ELY, Maaseutuvirasto sekä Keski-Suomen maakuntaliitto. Yhteensä rakennuksessa työskentelee lähes 300 henkilöä.

– Yhteistyön kannalta on tärkeää, että Karvi sijaitsee samoissa tiloissa muiden valtion- ja maakuntahallinnon toimijoiden kanssa, toteaa Karvin johtaja Harri Peltoniemi.

Yhteistyötä on alustavasti viritelty mm. Keski-Suomen maakuntaliiton kanssa järjestetyssä tapaamisessa, ja yhteisiä tutustumistilaisuuksia ollaan järjestämässä myös muiden Cygnaeustalon toimijoiden kanssa.

 

Sidosryhmien kuuleminen muokkasi arviointisuunnitelmaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut kansallisen koulutuksen arviointisuunnitelman vuosille 2016–2019. Uudessa suunnitelmassa painotetaan koulutuksellista tasa-arvoa, pitkittäisarviointeja ja sektorirajat ylittäviä arviointeja.

– Arviointisuunnitelman painotukset perustuvat koulutuksen järjestäjien edustajilta ja muilta koulutusalan asiantuntijoilta sekä sidosryhmiltä kerättyyn palautteeseen, kertoo Karvin Jyväskylän toimipisteen päällikkö Päivi Kamppi.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi vahvuus on viranomaisten sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö. Toimintaa ohjaa kehittävän arvioinnin periaate, jonka avulla edistetään koulutusjärjestelmän ja oppimistulosten laatua.

Jyväskylässä on tällä hetkellä työn alla muun muassa esi- ja perusopetukseen sekä ruotsin kielen opettajankoulutukseen liittyviä arviointeja.

 

Tervetuloa kuulemaan lisää!

Lisätietoja:

Tiedottaja Virpi Pietiläinen, virpi.pietilainen@karvi.fi, puh. 029 533 5520

Sulje