Hyvät käytänteet tarjoavat malleja kouluympäristön kehittämiseen

Esi- ja perusopetus, Lukiokoulutus Virpi Pietiläinen

Karvi on kerännyt hyviä käytänteitä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet -arvioinnissa. Hyvät käytänteet tarjoavat käyttökelpoisia malleja kouluympäristön kehittämisen tueksi.

Arvioinnin yhteydessä valittuja hyviä käytänteitä ovat Kirkkonummen kouluauditoinnit, Kokkolan prosessikuvaus ja vuosikello, Orimattilan arviointisuunnitelma, Oulun ryhmämessu sekä Seinäjoen laatu- ja arviointijärjestelmä. Nämä käytänteet ovat esillä sivustolla laatukaytanteet.karvi.fi.

Sivustolta löytyvät myös muut arviointihankkeen keskeiset dokumentit helposti, esimerkiksi arviointiraportti tuloksineen sekä arviointiin liittyvä taustamateriaali, kuten esimerkiksi itsearviointikysely.

Helmikuun puolen välin jälkeen sivustolle ilmestyy myös järjestäjien palaute, josta järjestäjät voivat paikantaa oman arviointituloksensa salaisella koodillaan ja verrata sitä kansalliseen tasoon.

 

Sulje