Korjattu tiedote: Lukioiden matematiikan päättöarvosanat eivät vertailukelpoisia – heikon lukion 9 vastaa hyvän lukion viitosta

Lukioiden matematiikan arvosanalinjat eroavat toisistaan ratkaisevasti. Vaativan lukion arvosanan 5 saanut opiskelija voi olla osaamiseltaan samalla tasolla kuin arvosanan 9 saanut opiskelija jossain toisessa lukiossa.

– Vaativan lukion ”heikko” opiskelija saattaa saada arvosanakseen 6, mutta onkin oikeasti osaamistasoltaan tätä selvästi parempi, Karvin erikoisasiantuntija Jari Metsämuuronen sanoo.

Nämä tulokset selviävät Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnista, jossa arvioitiin matematiikan osaamista toisen asteen koulutuksen lopussa. Arviointiin osallistui 2051 lukion tai ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.

Erot arvosanan antamisen perusteissa eri lukioiden välillä ovat aineistossa ilmeisiä mutta myös ymmärrettäviä. Parhaimpia tuloksia saaneissa lukioissa matematiikan kursseilla edetään pidemmälle tai syvemmälle ja näin myös vaaditaan enemmän osaamista kuin heikoimpia tuloksia saaneissa lukioissa. Seuraukset koskevat suurta joukkoa opiskelijoita:

– Noin 8000 opiskelijalla, jotka tulevat tuloksiltaan parhaista lukioista, voi olla liian vaatimaton arvosana taitotasoon nähden, Metsämuuronen kertoo esimerkkinä.

Ylioppilastutkinnon ajatellaan harmonisoivan päättöarvosanoja, kun opettajat osallistuvat ylioppilaskokeen pisteitykseen. Tavoitteena on, että opettajien antamien arvosanojen taso asettuisi samaksi eri koulujen välillä. Näin ei kuitenkaan arvioinnin perusteella tapahdu.

– Opettajilla lienee taipumusta antaa arvosanoja oppilaitoksen oman jakauman pohjalta. Tästä seuraa se, että lukion parhaille oppilaille on taipumusta antaa korkeita ja heikoimmille matalia arvosanoja riippumatta siitä, mikä opiskelijan tosiasiallinen osaamistaso on, pohtii Metsämuuronen.

Korjaus aiempaan tiedotteeseen

Karvin aiemmasta tiedotteesta sai virheellisen käsityksen, että lukion päättöarvosanoja käytettäisiin laajasti korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Vuonna 2016 on kuitenkin annettu suositus, että ammattikorkeakoulujen hakuprosesseissa ei käytettäisi päättöarvosanoja vaan ylioppilaskokeen arvosanoja muiden hakukriteerien ohella.

Opiskelijoiden oikeudenmukaisen kohtelun näkökulmasta Karvi toteaa, että on hyvä, ettei lukion päättötodistuksen matematiikan arvosanaa käytetä hakuvaiheessa keskeisenä opiskelijoiden pääsykriteerinä ennen kuin arvosanat on yhdenmukaistettu eritasoisten lukioiden välillä.

Karvi pahoittelee aiheutunutta hämmennystä.

Arvioinnin tulokset ja niistä annetut suositukset ovat kuitenkin pääasia. Arvioinnin muista tuloksista on kerrottu muun muassa näissä uutisissa:

Lisätietoja arvioinnista:

Jari Metsämuuronen, erikoisasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
jari.metsamuuronen@karvi.fi, 029 533 5517

Arvioinnin tulokset julkaistiin 14.3. raporteissa

  • Jari Metsämuuronen: Oppia ikä kaikki matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015
  • Jari Metsämuuronen & Laura Tuohilampi: Matemaattisen osaamisen piirteitä lukiokoulutuksen lopussa 2015
  • Jari Metsämuuronen & Visajaani Salonen: Matemaattisen osaamisen piirteitä ammatillisen koulutuksen lopussa 2015 ja pitkän ajan muutoksia

Sulje