Hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien integroitumiseksi koulutusjärjestelmään – ehdota myös itse hyvää käytäntöä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on avannut tänä keväänä kaikille avoimen Hyvät käytännöt -palvelusivuston. Palveluun on koottu hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien integroitumiseen suomalaiseen koulutusjärjestelmään – käytäntöjä löytyy aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen sekä opetustoimen henkilöstökoulutukseen.

Palveluun on kerätty tämän vuoden aikana erityisesti Maahanmuuttajien integroituminen koulutusjärjestelmään -arviointihankkeen pohjalta tullutta tietoa kansallisista ja kansainvälisistä hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista, jotka liittyvät ensimmäisen ja toisen polven 14–21-vuotiaiden maahanmuuttajien koulutusjärjestelmään integroitumiseen. Arviointihankkeen raportti julkaistaan elokuussa 2017, ja toimivimmat käytännöt kuvataan myös loppuraportissa. Osana hankekokonaisuutta on myös kesäkuun alussa julkaistava selvitys Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämä korkeakouluopintoihin valmentava koulutus vuosina 2010–2017.

Hyvä käytäntö voi olla menetelmä tai toimintatapa, joka on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen tai arviointiin. Kuka tahansa koulutuksen kentällä työskentelevä voi ehdottaa sivustolle julkaistavaksi myös itse havaitsemiaan koulutuksen hyviä käytäntöjä.

Inspiraatiota opetukseen ja keinoja kotouttamiseen

Tällä hetkellä sivustolta löytyy esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, digitaaliseen oppimateriaaliin, monikulttuurisuuteen, oppilashuoltoon, lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä maahanmuuttajien koulutukseen liittyviä käytäntöjä. Voit esimerkiksi hakea maksuttomasta materiaalipankista inspiraatiota kasvatukseen ja opetukseen, tutustua draamapedagogiikan keinoihin maahanmuuttajataustaisen oppilaan opetusryhmään integroitumisessa sekä käyttää lukukortteja kielitietoisuuden lisäämiseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen.

Palvelussa tarjotaan vinkkejä matematiikan opetukseen aikuisille luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille, tutustutaan ystäväpassitoimintaan ja näytetään keinoja integroida suomen kielen opetus ammatilliseen koulutukseen. Avaimia työelämään tarjotaan Minun Suomeni -opintoryhmässä, jossa maahanmuuttajanuoret pääsevät opiskelemaan suomea työelämäpainotteisesti ja tutustumaan suomalaiseen työkulttuuriin. Lisäksi Hyvät käytännöt -palvelussa esitellään kolmipäiväinen kurssi, jolla maahanmuuttajat pääsevät tutustumaan suomalaiseen luontoon ja kulttuuriin autenttisessa ympäristössä – erätaitojen ja jokamiehenoikeuksien harjoittelua unohtamatta!

Palvelusta löytyy runsain mitoin hyviä käytäntöjä eri koulutusasteilta. Käy siis poimimassa hyvät käytännöt talteen, ja jaa omat hyvät käytäntösi muille.

Karvin Hyvät käytännöt -palvelusivusto on osa Opetushallituksen Hyvät käytännöt -portaalia.

Sulje