Ajankohtaisia teemoja yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arvioinneissa lukuvuonna 2017–2018

Varhaiskasvatus, Esi- ja perusopetus Sara Juntunen

Kansalliset arvioinnit lukuvuonna 2017–2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee lukuvuonna 2017–2018 seuraavia varhaiskasvatusta ja yleissivistävää koulutusta koskevia arviointeja:

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan 2016–2019.

Arviointien kuvaukset ja Karvin vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat liitteessä 1.

Yhteyshenkilö | Pyydämme kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä nimeämään yhteyshenkilön varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointia varten. Karvi lähettää yhteyshenkilölle tarkemmat tiedotteet arvioinnista.

Yhteyshenkilön nimi ilmoitetaan 2.6.2017 mennessä täällä. Muiden arviointien osalta yhteyshenkilö on kysytty jo aiemmin tai kysytään erikseen myöhemmin.

Digitaalinen arviointi | Tulevat perusopetuksen oppimistulosarvioinnit toteutetaan digitaalisesti. Tarkempaa tietoa digitaalisen arvioinnin vaatimuksista on liitteessä 2.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä!

Osaamisyksikön päällikkö Elina Harjunen

Liite 1: Kuvaukset varhaiskasvatusta ja yleissivistää koulutusta koskevista kansallisista arvioinneista 2017–2018

Liite 2: Digitaalisen arvioinnin vaatimukset (perusopetus)

 

Sulje