Ajankohtaisia teemoja ammatillisen koulutuksen arvioinneissa lukuvuonna 2017–2018

Ammatillinen koulutus Sara Juntunen

Kansalliset arvioinnit ammatillisessa koulutuksessa vuosina 2017–2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tekee vuosina 2017–2018 seuraavat ammatillista koulutusta koskevat arvioinnit:

• Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa
• Opettajuuden muutos sekä opettajakoulutuksen kyky vastata muutokseen
• Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
• Ammatillisten perustutkintojen oppimistulokset
• Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi ja kehittäminen

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2016–2019.

Arviointien kuvaukset ja Karvin vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat liitteessä 1.

Valmistuvat raportit | Vuonna 2017 valmistuvat arviointiraportit nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkintojen oppimistuloksista, kestävän kehityksen oppimistuloksista, merenkulkualan koulutuksen arvioinnista sekä ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arvioinnista. Lisäksi valmistuu valtioneuvoston kanslialle toimitettava raportti ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arvioinnista.

Koulutuksen järjestäjien panos arviointeihin on arvokas. Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstä!

Osaamisyksikön päällikkö Anu Räisänen

Liite 1: Kuvaukset ammatillista koulutusta koskevista kansallisista arvioinneista 2017–2018

Sulje