Korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa monipuolisia esityksiä – tutustu esityksiin

Korkeakoulutus Sara Juntunen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjesti korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarin keskiviikkona 14.6.2017 Helsingissä Finlandiatalolla. Kokopäiväisen tilaisuuden otsikko oli Kehittyvät korkeakoulut muutoksessa. Vuosina 2012–2014 auditoidut korkeakoulut esittelivät seminaarissa laatujärjestelmiensä kehittämistyötä. Lisäksi seminaarissa esiteltiin toisen auditointikierroksen tuloksia sekä keskusteltiin tulevan auditointimallin toimeenpanosta ja arviointitiedon käytöstä johtamisen tukena.

Seuranta- ja kehittämisseminaarin esityksiin pääset tutustumaan alla olevan seminaariohjelman linkeistä:

Seminaarin avaus ja johdatus päivän aiheeseen
Helka Kekäläinen

Yhteenvetoa toisesta auditointikierroksesta
Kirsi Hiltunen, Mirella Nordblad, Hannele Seppälä & Mafi Saarilammi
Kirsi Hiltunen: Tilannekatsaus toiseen auditointikierrokseen
Mirella Nordblad: Opiskelijakeskeinen korkeakoulu
Hannele Seppälä: Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laadunhallinta

Arviointitiedon käyttö korkeakoulujen johtamisessa ja päätöksenteon tukena
Sinimaaria Ranki
Arviointitiedon hyödyntäminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Esitykset laatutyön kehittämisestä
Kaksi rinnakkaista ryhmää, joissa kummassakin kaksi korkeakoulua esitteli lyhyesti laatujärjestelmänsä, auditoinnin jälkeisen kehittämistyön sekä arvioivat laatujärjestelmän ja auditoinnin vaikuttavuutta korkeakoulujen toiminnan kehittämiseen.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto
Vaasan ammattikorkeakoulu & Tampereen teknillinen yliopisto

Esitykset laatutyön kehittämisestä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Auditoinnin jälkeinen laatujärjestelmän kehittämistyö & Laatu koulutuksessa – laatu osana arkea koko opintojen ajan
Helsingin yliopisto: Elämää auditoinnin jälkeen 
Kajaanin ammattikorkeakoulu: KAMK:n johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen

Uuden auditointimallin toimeenpano 2018
Helka Kekäläinen
Kolmas auditointikierros

Sulje