Korkeakoulujen arviointijaosto on hyväksynyt korkeakoulujen auditointikäsikirjan vuosiksi 2018–2024

Korkeakoulutus Sara Juntunen

Suomalaisten korkeakoulujen auditointimalli uudistuu auditointikierrokselle 2018–2024. Auditointimallissa korostuu korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja koulutuksen opiskelijakeskeisyys. Samalla julkinen digitaalinen alusta tekee auditointiprosessista läpinäkyvän ja korkeakouluja kannustetaan vertaisoppimiseen. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi korkeakoulujen laatujärjestelmiä.

Tutustu korkeakoulujen auditointikäsikirjaan vuosiksi 2018–2024.