Laatuleima Lapin ammattikorkeakoululle – laatujärjestelmän systemaattisesta kehittämisestä vahvaa näyttöä

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Lapin ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.8.2017 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan Lapin ammattikorkeakoululla on systemaattiset ja vakiintuneet menettelytavat laatujärjestelmän arvioimiseen ja kehittämiseen. Strategialähtöisyys ilmenee selkeästi korkeakoulun laatujärjestelmässä ja perustehtävissä. Tutkintotavoitteisen koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) laadunhallinnan menettelytavat ovat toimivia.

– Laatujärjestelmänsä avulla Lapin ammattikorkeakoulu tunnistaa tehokkaasti vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Laatujärjestelmän vastuut ovat selkeitä, ja laatutyöhön sitoutunut henkilöstö kokee laadunhallinnan osaksi jokapäiväistä työtään. Laatujärjestelmä tuottaa relevanttia tietoa strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen tarpeisiin. Lisäksi korkeakoululla on erittäin hyviä menettelyjä, joilla TKI-toiminnan ja opetuksen integroitumista varmistetaan ja vahvistetaan, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, koulutusjohtaja Pekka Hulkko Centria-ammattikorkeakoulusta.

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joiden laadunhallinnan menettelytapojen todettiin toimivan hyvin. Erityisesti terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen laadunhallinnan menettelytavat tukevat koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laatua erinomaisella tavalla.

Opiskelijoiden ja alumnien osallistumista tulisi vahvistaa

Auditointiryhmä esittää korkeakoululle myös kehittämissuosituksia. Opiskelijoiden ja alumnien osallistumista laatujärjestelmän kehittämiseen tulisi vahvistaa. Auditointiryhmän mukaan keinoja tähän ovat opiskelijoiden nykyistä laajempi perehdytys ammattikorkeakoulun erilaisten kehittämisryhmien toimintaan sekä johdon ja opiskelijakunnan välisen vuoropuhelun kehittäminen. Myös palautteen vaikutuksista viestimistä opiskelijoille tulisi kehittää. Tämä tarkoittaa selkeämpää tiedottamista opiskelijoiden antaman palautteen käsittelystä ja palautteen perusteella tehtävistä kehittämistoimista. Auditointiryhmä katsoo lisäksi, että korkeakoulun laatujärjestelmän yhtenäistämistä eri yksiköissä ja koulutusaloilla tulee jatkaa.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Toinen auditointikierros on päättymässä ja kolmas kierros käynnistyy vuonna 2018.

Raportti:

Lapin ammattikorkeakoulun auditointi 2017

Lisätietoja:

* auditointiryhmän puheenjohtaja Pekka Hulkko, puh. 044 725 0047, pekka.hulkko(at)centria.fi

* auditoinnin projektipäällikkö Jani Goman, puh. 029 533 5505, jani.goman(at)karvi.fi

* raporttien tilaukset: assistentti Anu Lehikko, puh. 029 533 5503, anu.lehikko(at)karvi.fi

Sulje