Miten kaksi- ja monikielisyyttä käsitellään ruotsinkielisissä kouluissa?

Esi- ja perusopetus Mirella Nordblad

Tiedonkeruu on meneillään kouluissa

Syyskuun lopussa lähetettiin kyselyitä niihin ruotsinkielisiin kouluihin, joissa opetetaan 1.–6.-luokkalaisia. Kyselyt suunnattiin koulutuksen järjestäjille, rehtorille ja luokanopettajille.

Tiedonkeruu on osa Karvin projektia Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa. Yksi tiedonkeruun tavoitteista on selvittää, millaista tukea kaksi- ja monikieliset 1.–6.-luokkalaiset saavat kielen kehitykseensä.

Arviointi vastaa useaan kysymykseen: Onko kaksi- ja monikielisyyden tukemiselle varattu riittävästi resursseja? Miten luokanopettajat suorittavat kielitietoisen opetuksen? Miten kielitietoisuus saadaan aikaiseksi luokassa ja koulussa ylipäänsä? Onko täydennyskoulutukselle tarvetta? Miten opetusvälineet toimivat? Miten kielitietoisuus ja kielitietoinen opetus näkyvät johdossa ja toimintaa ohjaavissa periaatteissa?

Vastausaikaa on lokakuun loppuun saakka. Marraskuussa lähetetään vielä toinen kysely luokanopettajille, jotka työskentelevät monikielisten oppilaiden kanssa. Tietoa kerätään myös huoltajilta myöhempänä ajankohtana.

Varsinainen analyysityö aloitetaan tammikuussa 2018 ja koko projektin on suunniteltu olevan valmis saman vuoden joulukuussa.

Arvioinnin kuvaus

Arviointisuunnitelma (ruotsiksi)

Lisätietoja arvioinnista antaa

arviointiasiantuntija Jan Hellgren, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. +358 29 533 5531

 

 

Sulje