Strategisella kehittämisellä kohti toimivaa organisaatiota – esittelyssä Karvin strategisen kehittämisen vastaavat

Sara Juntunen

Karviin muodostettiin 1.6.2017 kolme uutta strategisen kehittämisen vastaavan työtehtävää. Strategisella kehittämisellä vahvistetaan koko organisaation systemaattista johtamista ja toiminnan tuloksellisuutta. Kirsi Hiltunen, Marja-Liisa ”Mafi” Saarilammi ja Hannele Seppälä vastaavat Karvin strategisesta kehittämisestä – kukin omalla vastuualueellaan, mutta yhteistä päämäärää kohti kurotellen. Yhteisöllisyys, selkeät tavoitteet ja jatkuva arviointi nousevat strategisen kehittämisen kulmakiviksi.

Strategiset-vastaavat-Karvi
Marja-Liisa ”Mafi” Saarilammi, Kirsi Hiltunen ja Hannele Seppälä toimivat Karvin strategisina vastaavina

Kirsi Hiltunen vastaa Karvin toiminnan kehittämisestä. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Karvin ydintoiminnan tehokkuuden, prosessijohtamisen, arviointimenetelmien ja henkilöstöä osallistavien työkalujen kehittäminen. Hiltunen visioi Karvin tulevaisuuden työkulttuurin luovuuden mahdollistavaksi, henkilöstöä mielekkäällä tavalla osallistavaksi ja joustavaksi. Näin syntyy aktiivisesti kehittyvä organisaatio, jonka ansiosta Karvissa voidaan palvella asiakkaita entistäkin paremmin. Hän nostaa esille myös oman toiminnan arvioinnin ja kehittämisen välisen yhteyden:

”Tavoitteenani on, että arviointi nähdään kiinteänä osana toimintamme suunnittelua ja johtamista sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Systemaattisella oman toimintamme arvioinnilla voimme vahvistaa tiedolla johtamista, ohjata toimintaamme, asettaa toiminnallemme uusia tavoitteita ja tarvittaessa muuttaa entisiä toimintatapoja. Jatkuva kehittäminen tarvitsee tuekseen jatkuvaa arviointia”, Hiltunen summaa toiminnan kehittämisen ja arvioinnin yhteyttä.

Marja-Liisa ”Mafi” Saarilammin vastuualueena on osaamisen kehittäminen. Saarilammi näkee osaamisen kehittämisen organisaatiotasoisena asiana, ja kehittämistarpeet onkin nyt työtehtävän alussa jaoteltu Karvin strategian ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Saarilammin mukaan osaamisen kehittäminen koostuu monista asioista, kuten työssä oppimisen tukemisesta esimerkiksi mentoroinnin kautta, yhteisöllisistä oppimisen tavoista sekä koulutuksista.

”Toivon, että voimme Karvissa tukea kehitystä jossa Karvin asiantuntijat tunnetaan sisältöosaamisen lisäksi ratkaisukeskeisinä, näkemyksellisinä ja hyvinä yhteiskehittäjinä. Uskon, että yhteiskehittämisellä ja esimerkiksi yhteisten oppimistarinoiden jakamisella saavutetaan omaan organisaatioon samaistumista, joka puolestaan motivoi työntekijöitä sitoutumaan ja yrittämään parhaansa. Töissä voi ja saa olla myös hauskaa. On tärkeää, että voimme luoda rennon ja armollisen ilmapiirin, jossa uskallamme kokeilla uusia asioita, ehkä tehdä erehdyksiäkin ja oppia niistä”, Saarilammi avaa ajatuksiaan organisaation osaamisen kehittämisestä.

Hannele Seppälän vastuualueita ovat taas arviointitoiminnan vaikuttavuus, yhteiskuntasuhteet ja maksullinen palvelutoiminta. Seppälä toivoo, että Karvi onnistuu jatkossa tuomaan entistäkin paremmin esille Karvin osaamista ja arviointitietoa koulutusjärjestelmän kehittämisen tueksi. Toimivat ja tiiviit vuorovaikutussuhteet koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen ja muiden tiedon hyödyntäjien kanssa ovat ensisijaisen arvokkaita.

”Lisäksi työmme kannalta on motivoivaa, että voimme kehittää toimintaamme erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tavoitteenamme on arviointitiedon ja päätöksenteon sekä kehittämisen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen ja nostaminen uudelle tasolle. Useat tutkimus- ja arviointitietoa tuottavat toimijat jakavat tällä hetkellä samanlaisia tiedon käyttöön ja vaikuttavuuden edistämiseen liittyviä tavoitteita”, Seppälä täsmentää.

Tavoitteina asiantuntijuuden tunnistaminen ja aktiivinen hyödyntäminen

Jokainen uusista vastaavista kertoo työnsä alkaneen vauhdikkaasti ja innostuneesti. He iloitsevat, että voivat työskennellä tärkeäksi kokemiensa tavoitteiden eteen. Työskentely on alkanut organisaation toimintaa syväluotaamalla, ja vastaavien tavoitteena on työskennellä tavoitteellisella ja rakentavalla työotteella. Kaikki korostavat pyrkivänsä hyvän työskentelyilmapiirin edistämiseen:

”Minua innostaa – aina – uuden oppiminen, nyt on lisäksi lupa ja suoranainen velvollisuus työskennellä koko henkilöstön kanssa. On etuoikeus omata niin upeita asiantuntijoita ja ihmisiä työtovereina!”, Kirsi Hiltunen iloitsee.

Vaikka jokaisella strategisen kehittämisen vastaavalla on oma tonttinsa, he antavat tilaa myös yhteistyölle. Heillä onkin yhteinen linjaus kehittämistyölleen:

”Kehittämistyön tavoitteenamme on tunnistaa asiantuntijuus ja toimia sitä hyödyntäen ja arvostaen. Muutos on innostavaa silloin kun itsellä on mahdollisuus olla tekemässä sitä aktiivisesti”, strategisen kehittämisen vastaavat valottavat yhteistä päämääräänsä.

Ota yhteyttä strategisiin vastaaviin

arviointineuvos Kirsi Hiltunen, 029 533 5508, etunimi.sukunimi@karvi.fi, toiminnan kehittäminen

arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, 029 533 5528, etunimi.sukunimi@karvi.fi, osaamisen kehittäminen

arviointineuvos Hannele Seppälä, 029 533 5550, etunimi.sukunimi@karvi.fi, yhteiskuntasuhteet ja maksullinen palvelutoiminta

Sulje