Viisi paikkaa haettavana Karvissa

Virpi Pietiläinen

Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa on haettavana viisi paikkaa.

Arviointiasiantuntijan vakinainen virka 1.1.2018 alkaen

  • Arviointiasiantuntija työskentelee korkeakoulutuksen arviointiin ja laadunhallintaan sekä niiden kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Arviointisuunnittelijan vakinainen virka 1.12.2017 alkaen

  • Arviointisuunnittelija toimii pääasiallisesti ammatillisen koulutuksen arviointitehtävissä ja vastaa arviointiprojektien käytännön organisoinnista yhdessä projektipäällikön kanssa.

Kaksi arviointisuunnittelijan määräaikaista virkasuhdetta ajalle 1.12.2017–31.12.2018

  • Arviointisuunnittelijat työskentelevät pääasiallisesti määräaikaisten ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien sekä teema- ja järjestelmäarviointien käytännön organisointiin liittyvissä tehtävissä.

Assistentin (henkilöstöhallinto) vakinainen virka 1.12.2017 alkaen

  • Assistentin tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon assistentin tehtävät ja osittain myös yleishallinnolliset tehtävät.

Sulje