Merenkulkualan koulutus arvioitu – laadunhallinta täyttää kansainväliset vaatimukset

Ammatillinen koulutus, Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Suomalaista merenkulun koulutusta ohjaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) yleissopimus STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).

Yleissopimus edellyttää, että IMO hyväksyy jokaisen maan koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmän sekä niiden laatujärjestelmän riippumattoman arvioinnin perusteella. Arviointi on toteutettava vähintään joka viides vuosi.

Merenkulkualan koulutuksen arviointi on toteutettu Suomessa aikaisemmin vuosina 1998, 2002, 2007 ja 2012. Arvioinnit on tehty Merenkulkulaitoksen, Opetushallituksen sekä Korkeakoulujen arviointineuvoston ja Koulutuksen arviointineuvoston yhteistyönä. Nyt valmistuneesta arvioinnista vastasi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa.

Arvioinnin perusteella merenkulkualan koulutusta järjestävillä koulutusyksiköillä on STCW-yleissopimuksen edellyttämät laatujärjestelmät ja -menettelyt vähintään STCW-yleissopimuksen laatukriteerit täyttävän koulutuksen toteuttamiseksi, ja koulutusyksiköt täyttävät STCW-yleissopimuksen vaatimukset.

Arvioinnin mukaan keskeisimmät vahvuudet liittyvät opetushenkilöstön ammatilliseen osaamiseen, käytännönläheisen koulutuksen järjestämiseen sekä koulutuksen suunnitteluun ja laadunhallintajärjestelmiin. Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät ohjattuun harjoitteluun, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen varmistamiseen sekä laatujärjestelmiin ja opiskelijarekrytointiin.

Raportti:

Merenkulkualan koulutuksen arviointi

Lisätietoja:

Aila Korpi, puh. 02953 35536, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Touko Apajalahti, puh. 02953 35502, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Mirella Nordblad, puh. 02953 35541, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje