Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin – seuraa tulosten julkistamista ja paneelia verkossa 27.11.

Lukiokoulutus, Vapaa sivistystyö, Varhaiskasvatus, Esi- ja perusopetus Virpi Pietiläinen

** JULKISTAMISTILAISUUS JA PANEELIKESKUSTELU KATSOTTAVISSA VIDEOTALLENTEENA TÄMÄN LINKIN KAUTTA. **

Karvi on arvioinut valtiontalouden säästöjen vaikutuksia sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen varhaiskasvatuksessa ja yleissivistävässä koulutuksessa.

 • Vaikuttavatko valtiontaloudessa tehdyt säästöt opetuksen ja oppimisen edellytyksiin?
 • Miten koulutuksen järjestäjät ovat toteuttaneet säästöjä?
 • Ovatko säästöpäätökset tuoneet säästöjä koulutusmenoihin?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsiteltiin tulosten julkistamis- ja keskustelutilaisuudessa maanantaina 27.11.2017 klo 13.00–15.30. Tilaisuus järjestettiin Finlandia-talon Veranda 1 -salissa.

Arvioinnin taustalla ovat eduskunnan asettamat velvoitteet, joiden mukaan hallituksen tulee seurata vuosina 2011–2015 toteutettujen säästöpäätösten vaikutuksia. Edellisen hallituskauden säästöjä olivat muun muassa kuntien valtionosuuden alentaminen, koulutuskustannusten nousun jättäminen huomiotta valtionosuuksien tarkistuksissa ja lukioiden yksikköhinnan väliaikainen alentaminen. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jos etenkin nuorten yhtäläiset koulutusmahdollisuudet heikkenevät.

Arvioinnin tuloksia esittelevät arviointiryhmän puheenjohtaja Kari Pitkänen ja arviointisuunnittelija Raisa Hievanen Karvista, minkä jälkeen ohjelma jatkuu paneelikeskustelulla. Tilaisuuden loppuun on varattu aikaa yleisön kysymyksille ja kommenteille.

Panelistit (muun muassa):

 • viestintäpäällikkö Piia Alvesalo, Sivistystyönantajat ry
 • puheenjohtaja Pietu Heiskanen, Suomen Lukiolaisten Liitto
 • Karvin arviointineuvoston puheenjohtaja, rehtori Tapio Huttula (HUMAK); paneelin puheenjohtaja
 • perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ulla Laine, Opetushallitus
 • koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 • johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuorot:

 • Taiteen perusopetus: toiminnanjohtaja Anu Hietala, Taiteen perusopetusliitto
 • Vapaa sivistystyö: pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ja toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto

Julkistamistilaisuus ja paneelikeskustelu löytyvät videotallenteena täältä.

Lisätietoja arvioinnista ja tilaisuudesta:

arviointisuunnittelija Raisa Hievanen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, raisa.hievanen@karvi.fi, puh. 029 533 5542

Sulje