Syksyn 2018 perusopetuksen oppimistulosten arviointipalvelut myynnissä

Esi- ja perusopetus Sara Juntunen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kansallisia perusopetuksen oppimistulosten arviointeja, joiden otos on yleensä 5-10 % vuosiluokan oppilaista. Lisäksi Karvi tarjoaa otoksen ulkopuolelle jääville opetuksen järjestäjille mahdollisuuden ostaa vastaavia oppimistulosten arviointipalveluja. Syksyn 2018 perusopetuksen oppimistulosten arviointipalvelut ovat nyt myynnissä.

Tilattavissa ovat seuraavat arvioinnit:

  • Alkumittaus 1. vuosiluokalla (Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi: ensimmäinen mittaus)
  • Englannin kieli 7. vuosiluokalla (A-oppimäärän oppimistulosten arviointi)

Tutustu Karvin arviointipalveluihin oheisesta esitteestä. Viimeinen tilauspäivä on 28.2.2018.

Alkumittaus 1. vuosiluokalla
Tilauslomake

Englannin kielen oppimistulosten arviointi 7. vuosiluokalla
Tilauslomake

Sulje